Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober

Nieuws - 22/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Brussels gewest laat sinds begin mei weer technische keuringen van voertuigen toe. Onder erg strikte voorwaarden zo blijkt. En dat tot 1 oktober 2020.

Voorrang voor bepaalde voertuigen

Keuringscentra moeten minstens 15% van hun capaciteit vrijhouden om binnen de 10 werkdagen keuringen te kunnen uitvoeren van voertuigen die
- rijden in het buitenland om dwingende redenen (zoals het uitoefenen van een economische- of beroepsactiviteit)
- gevaarlijke goederen vervoeren
- vallen onder categorieën M2,M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R of S
- vallen onder de prioritaire voertuigen
- geëxploiteerd worden in het kader van een taxidienst, een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, een bijzondere vorm van geregeld vervoer of en rijopleiding (lesvoertuigen)

EN DIE

- zich aanbieden in het kader van een periodieke keuring
- een keuringsbewijs nodig hebben voor zijn eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België
- een administratieve controle vereisen om het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ te laten invullen.

Ook voertuigen van categorieën M1 of N1 kunnen aanspraak maken op de voorrangsregeling maar alleen in het kader van een niet-periodieke controle. Net als voertuigen die moeten gecontroleerd worden na een ongeval, voertuigen van categorie N1 die een keuringsbewijs nodig hebben voor hun eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België en voertuigen die administratief of technisch moeten herkeurd worden nadat er en rood keuringsbewijs met geldigheid van 15 dagen voor werd afgeleverd of die niet meer in het verkeer mogen worden gebracht.

Deze voorrangsregeling geldt tot 1 oktober 2020.

Veiligheids- en hygiënevoorschriften

De keuringscentra moeten hun activiteiten uitvoeren conform de voorzorgsmaatregelen uit de ‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkplaats tegen te gaan’. Aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Geldigheid keuringscertificaten

Bij het begin van de coronacrisis heeft de Brusselse regering heel wat keuringscertificaten die tijdens de coronacrisis vervielen, verlengd. De keuringscentra waren immers gesloten. Nu de activiteiten weer zijn opgestart, wordt de verlenging van de geldigheid van de certificaten afgebouwd.

Zo werd bijvoorbeeld voor heel wat voertuigen de deadline om zich aan te bieden voor een periodieke keuring met 6 maanden verlengd als de geldigheidsduur van het keuringsbewijs verviel tijdens de coronacrisis. Het begin van de coronacrisis was voor de maatregel vastgelegd op 1 maart 2020. Nu wordt ook een einddatum vastgelegd: 31 mei 2020. Met andere woorden de deadline om zich aan te bieden voor een periodieke keuring wordt met 6 maanden verlengd als de geldigheidsduur van het keuringsbewijs tussen 1 maart en 31 mei 2020 vervalt.

Aanvullend op de afbouwregeling geldt wel het volgende: de geldigheidsperiode van certificaten van de technische controle afgeleverd op basis van artikel 23decies §1 en 2 van het KB van 15 maart 1968 waarvan de geldigheidsperiode vervalt vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2020 wordt met 2 maanden verlengd.

In werking: 4 mei 2020

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 van 11 juni 2020 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken, BS 16 juni 2020.

Zie ook: Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2020 houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17 april 2020.