Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Coördinatiecommissie Bouwplaatsen grijpt in om heropstart Brusselse werven in goede banen te leiden

Nieuws - 19/06/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Heel wat bouwwerven op het openbaar domein hebben de voorbije maanden stil gelegen en starten nu weer op, samen met de bouwwerven die voor de lopende maand al ingepland waren. Om van Brussel geen gigantische bouwwerf te maken, schorst het gewest alle uitvoervergunningen voor bouwplaatsen op het openbaar domein op en geeft het gewest aan de Coördinatiecommissie voor de Bouwplaatsen de bevoegdheid om de werken te spreiden in de tijd.
Schorsing
Met het bijzonderemachtenbesluit 2020/34 schorst het Brussels gewest alle uitvoervergunningen die vóór 17 juni 2020 werden afgegeven en waarvan de uitvoering:
onderbroken werd sinds 18 maart 2020 en die op 22 juni 2020 nog niet hervat waren, of
waarvan de uitvoering nog niet begonnen was op 22 juni 2020.
Uitvoervergunningen voor bouwplaatsen die tijdens de lockdown werden voortgezet, opgestart of heropgestart, worden door deze maatregel dus niet geraakt.
De schorsing geldt ook niet voor bouwplaatsen op strategische assen, bouwwerven die na 22 juni 2020 binnen de 10 werkdagen kunnen opstarten of heropstarten, en werken die minder dan 10 werkdagen zullen duren.
Met ‘strategische assen’ doelt Brussel niet op de strategische verkeersassen, maar wel op ziekenhuizen, mortuaria, politiecommissariaten, treinstations, grote bedrijven, industrieën, zones met strategische handelskernen, markten en culturele, recreatieve of sportieve evenementen. In theorie worden die strategische assen opgesomd in één van de bijlagen bij het KB, maar de bijlagen ontbreken.
Herprogrammering
De Brusselse Coördinatiecommissie voor de Bouwplaatsen moet ten laatste op 18 december 2020 bepalen wanneer de geschorste werven mogen opstarten of heropstarten. De Commissie kan ook bepalen onder welke voorwaarden dat kan, want de omstandigheden kunnen intussen gewijzigd zijn. De Commissie moet bij haar herprogrammering wel rekening houden met bepaalde prioriteiten, zoals de leefbaarheid van de strategische assen vanuit gezondheids- of sociaaleconomisch standpunt, de concentratie aan bouwplaatsen in een bepaald gebied, of het belang dat de bouwheer zelf hecht aan een bepaald project.
Uitvoervergunningen die de Commissie niet geherprogrammeerd heeft tegen 18 december, komen te vervallen.
Opmerkelijk is dat de Commissie ‘in spoedeisende gevallen’ of ‘in uitzonderlijke omstandigheden’ ook kan bevelen om een vergunde bouwplaats die in uitvoering is, stil te leggen.
Niet op lokaal vlak
De gemeenten kunnen beslissen dat de uitzonderingsprocedure niet van toepassing zal zijn op de bouwplaatsen op de wegen op hun grondgebied die bestemd zijn voor lokaal verkeer. En dat hebben 11 van de 19 Brusselse gemeenten ook effectief gedaan.
Vereenvoudigde procedure
Voor de bouwplaatsen waarvoor de aanvraag nog in onderzoek is en voor de bouwplaatsen die tegen eind juni van volgend jaar klaar zullen zijn maar waarvoor nog een uitvoervergunning moet worden aangevraagd, wordt een versnelde procedure ingevoerd: tot 18 december 2020 zal de Commissie rechtstreeks een uitvoervergunning kunnen afleveren voor dergelijke bouwplaatsen. Daarna vallen de aanvragen terug onder het gewone regime, waarbij de Commissie enkel advies kan geven en de wegbeheerder beslist over het al of niet uitreiken van een uitvoervergunning.
Uitgebreide commissie
Om iedereen bij de nieuwe planning te kunnen betrekken, wordt de samenstelling van de Commissie tijdelijk verruimd.
Sancties
Bouwheren die zich niet aan de regels houden en een geschorste werf bijvoorbeeld stiekem heropstarten, riskeren een boete van 5.000 tot 18.750 - en in sommige gevallen zelfs 25.000 – euro.
Vanaf 17 juni
Dit bijzonderemachtenbesluit treedt in werking op 17 juni 2020 en blijft geldig tot 18 december 2020. Aanvragen voor uitvoeringsvergunningen of voor een wijziging ervan, die uiterlijk op 18 december werden ingediend, worden ook daarna verder behandeld volgens de uitzonderingsprocedure.
De Brusselse regering kan het bijzonderemachtenbesluit op elk moment intrekken ‘mochten de ingevoerde uitzonderlijke maatregelen niet bevredigend zijn’.

Bron:  Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 van 11 juni 2020 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg, BS 16 juni 2020.