Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV in Vlaanderen vanaf 1 juli 2020

Nieuws - 19/06/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2020.
Verkeersbelasting
Om de nieuwe tarieven van de verkeersbelasting te bepalen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2019 (108,93) en mei 2020 (109,45).
Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2020, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan:
Voertuigen
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik (breaks) en minibussen (art. 2.2.4.0.1, § 2, VCF):
 
4 PK en minder
76,32
5 PK
95,52
6 PK
138,00
7 PK
180,36
8 PK
223,08
9 PK
265,68
10 PK
307,80
11 PK
399,60
12 PK
491,16
13 PK
582,60
14 PK
674,40
15 PK
765,96
16 PK
1.003,32
17 PK
1.240,92
18 PK
1.478,28
19 PK
1.715,28
20 PK
1.952,76
meer dan 20 PK
1.952,76 verhoogd met 106,44 per paardenkracht boven de 20
Motorfietsen (art. 2.2.4.0.1, § 4, VCF)
54,12
Autobussen en autocars (art. 2.2.4.0.1, § 5, VCF)
76,59
Voertuigen van meer dan 30 jaar oud
34,62
Voertuigen die voldoen aan de voorwaarden voor de overgangsperiode voor oldtimers
34,62
Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens speciaal ontworpen voor het vervoer van één boot
34,62
Minimumbelasting voor algemene toepassing (art. 2.2.4.0.2, VCF)
34,62
Aanhangwagens en opleggers (art. 2.2.4.0.1, § 7, VCF):
 
- met een MTM van 0 tot 500 kg
35,64
- met een MTM van 501 tot 3.500 kg
74,16
Voor de bedragen in de VCF die van toepassing waren op 1 juli 2013
In 2019 toegepaste coëfficiënt: 1,0899.
Algemeen indexcijfer mei 2020 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2019 (basis 2013) = 109,45/108,93 = 1,0048.
Coëfficiënt van toepassing in 2020: 1,0899 * 1,0048 = 1,0951.
Voertuigen
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
Minimumbelasting personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven en voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.2, § 2/1, VCF)
43,40
Belastingvermindering lpg-voertuigen voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, met leasingactiviteiten (art. 2.2.5.0.4, VCF)
108,48
Voor de bedragen in de VCF die van toepassing waren op 1 juli 2015
In 2019 toegepaste coëfficiënt: 1,0799.
Algemeen indexcijfer mei 2020 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2019 (basis 2013) = 109,45/108,93 = 1,0048.
Coëfficiënt van toepassing in 2020: 1,0799 * 1,0048 = 1,0851.
Voertuigen
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
Lichte vrachtauto's, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers, voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.1, § 3, § 3/1, eerste lid en § 3/2, eerste lid, VCF)
20,04
Minimumbelasting lichte vrachtauto's, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.1, § 3/1, tweede lid en § 3/2, derde lid, VCF)
41,70
Voor de bedragen in de VCF die van toepassing waren op 1 juli 2017
In 2019 toegepaste coëfficiënt: 1,0374.
Algemeen indexcijfer mei 2020 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2019 (basis 2013) = 109,45/108,93 = 1,0048.
Coëfficiënt van toepassing in 2020: 1,0374 * 1,0048 = 1,0424.
Belasting op de inverkeerstelling
Sinds 1 januari 2017 wordt de BIV voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, zonder leasingactiviteiten, berekend volgens de volgende formule (art. 2.3.4.1.2, VCF):
BIV = ((CO2 x f + x)/246)6 x 4.500 + c) x LC
Hierbij is:
“CO2” de CO2-uitstoot van het voertuig, gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving;
“f” =
-
0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg;
-
0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas;
-
0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn;
-
1 voor andere wegvoertuigen;
“x” de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; “x” was altijd gelijk aan 0 g CO2/km, maar stijgt vanaf 2013 elk jaar met 4,5 g CO2/km;
“LC” bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 5°, VCF);
“c” de constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig zoals vermeld in onderstaande tabel (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 4°, VCF);
Diesel
Euronorm
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
 
euro 0
3.106,80
 
euro 1
911,48
 
euro 2
675,55
 
euro 3
535,34
 
euro 3 + roetfilter
506,81
 
euro 4
506,81
 
euro 4 + roetfilter
498,44
 
euro 5
498,44
 
euro 6
492,71
Benzine, lpg en aardgas
Euronorm
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
 
euro 0
1.235,69
 
euro 1
552,62
 
euro 2
165,25
 
euro 3
103,66
 
euro 4
24,88
 
euro 5
22,36
 
euro 6
22,36
Minimum- en maximumbedrag BIV
Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de BIV nooit minder dan 45,56 euro en nooit meer dan 11.391,05 euro (art. 2.3.4.1.3, VCF).
BIV op oldtimers
De belasting op ‘oldtimers’ is forfaitair bepaald en bedraagt 45,56 euro vanaf 1 juli 2020. Oldtimers zijn voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 30 jaar geleden of eerder, of die vallen onder de overgangsperiode voor oldtimers (art. 2.3.4.1.3, VCF).
Voor de bedragen in de VCF die van toepassing waren op 1 juli 2015
In 2019 toegepaste coëfficiënt: 1,0799.
Algemeen indexcijfer mei 2020 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2019 (basis 2013) = 109,45/108,93 = 1,0048.