Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

De Crem: ‘Calog-personeel in flitswagen is juridisch geen probleem‘

Nieuws - 16/06/2020
-
Auteur 
Tom Depla


Sinds 1 februari 2017 kunnen bepaalde leden van het logistieke en administratieve kader van de federale en lokale politie (Calog-personeel) zelf vaststellingen verrichten die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd. Betekent dit dat Calog-medewerkers alleen flitsfoto’s mogen uitlezen en een pv opstellen, of mogen zij ook ingeschakeld worden voor de uitvoering van flitscontroles op het terrein? “Het bemannen van flitstoestellen door Calog-personeel houdt inzake loutere bewijswaarde van de vaststellingen geen juridisch probleem in”, zo antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem in de Kamer.

Artikel 3 van de wegcode bepaalt welke personen bevoegd zijn “om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen”. Volgens artikel 3, 1°/1 is het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie bevoegd “voor wat de vaststellingen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, betreft”.
Aangewezen door directeur-generaal of korpschef
In artikel 138bis, § 1 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus zijn Calog-leden bevoegd om die vaststellingen toe doen als ze aan twee voorwaarden voldoen: ze zijn minstens houder van een graad van het niveau C en zijn aangewezen door de directeur-generaal van de bestuurlijke politie van de federale politie of door de korpschef van de lokale politie.
Vaststellingen gebeuren door toestel, niet door personeelslid
Volgens de minister zijn die Calog-personeelsleden “bevoegd voor het opstellen van processen-verbaal voor vaststellingen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, zonder verdere beperking. De vaststellingen gebeuren door het betrokken toestel en niet door het aanwezige personeelslid. De geldigheid is enkel afhankelijk van de geldige ijking van het betrokken toestel. Het bemannen van flitstoestellen door Calog-personeel houdt dus inzake loutere bewijswaarde van de vaststellingen geen juridisch probleem in, zolang weliswaar de ‘gebruikers’ van de bemande toestellen de reglementair voorziene opleiding voor correct gebruik en installatie hebben gevolgd.”
Arbeidsveiligheid en operationele inzet uitklaren
De Crem geeft wel aan dat “een aantal andere aspecten binnen de geïntegreerde politie (GPI)” in rekening gebracht en uitgeklaard moeten worden. Hij denkt daarbij aan “de opportuniteit, de arbeidsveiligheid (opleiding, uitrusting), en de verenigbaarheid van het statuut Calog met de inzet in een operationele context op het terrein”. Hij belooft dit punt op de agenda te zetten van het Hoger Overlegcomité zodat daarover met de syndicale organisaties overlegd kan worden.

Bron: vraag nr. 398 van Wouter Raskin aan Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, over ‘Flitscontroles door administratief politiepersoneel’, Parl. St. Kamer 2019-2020, Bulletin nr. 15.