Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Steeds meer veroordeelde bestuurders krijgen alcoholslot in de wagen

Nieuws - 15/06/2020
-
Auteur 
Tom Depla


Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters vaker verplicht om een alcoholslot als straf op te leggen aan bestuurders die betrapt werden met te veel alcohol in hun bloed. Die verstrenging van de wetgeving wordt alsmaar duidelijker in de cijfers. Terwijl er in 2018 slechts 9 alcoholsloten werden ingebouwd in de wagen van veroordeelde bestuurders, waren dat er vorig jaar al 167. In de eerste twee maanden van 2020 kregen zelfs al 88 wagens een alcoholslot. Deze cijfers zijn te vinden in het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een parlementaire vraag.

Als gevolg van de Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn rechters sinds 1 juli 2018 verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, tenzij ze uitdrukkelijk motiveren waarom ze die straf niet opportuun vinden voor de betrokkene. Voor recidivisten ligt de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l UAL), zonder mogelijkheid tot afwijken. Het alcoholslot werd daarmee de regel terwijl het voordien de uitzondering was. Voor professionele bestuurders is het mogelijk om het alcoholslot alleen op te leggen in hun privéwagen.

Meeste installaties gebeuren in Vlaanderen

Van de 167 alcoholsloten die in 2019 ingebouwd werden, gebeurden 139 installaties in Vlaanderen, 27 in Wallonië en eentje in het Brussels gewest. In de twee eerste maanden van 2020 plaatste Krautli, al 8 jaar lang het enige erkende dienstencentrum in België dat alcoholsloten mag installeren, 73 alcoholsloten in Vlaanderen, 10 installaties in Wallonië en 5 in het Brussels Gewest. De minister merkt hierbij op dat deze cijfers geen uitsluitsel geven over de woonplaats van de veroordeelde bestuurder. Ze geven alleen aan waar het dienstencentrum ligt dat de installatie uitvoerde. De erkende installateurs die onder de vleugels van Krautli alcoholsloten mogen plaatsen, zijn hoofdzakelijk in Vlaanderen gevestigd.  

Nog geen recidivecijfers beschikbaar

Overtreders die een alcoholslot opgelegd krijgen, moeten ook een omkaderingsprogramma volgen. Dat is een professioneel begeleidingsprogramma over het gebruik van het toestel en over de gevaren van rijden en drinken. Volgens de minister zijn er nog geen recidivecijfers voorhanden voor de deelnemers aan het omkaderingsprogramma in België. “Uit meerdere literatuurstudies waaraan Vias institute heeft meegewerkt blijkt wel dat er een zeer sterke reductie is van recidive met 75% zolang het alcoholslot in het voertuig geïnstalleerd is, maar dat dit effect helaas weer wegebt naar het initiële niveau na de verwijdering van het toestel”, aldus Bellot.

Bron: vraag nr. 339 van Caroline Taquin aan minister van Mobiliteit, over ‘Alcoholslot’, Parl. St. Kamer 2019-2020, antwoord gepubliceerd op 9 april 2020.