Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

De Crem werkt regelgevend kader uit voor FIST- en API-opleidingen over opvang van brandweercollega’s na traumatische interventies

Nieuws - 12/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


FiST- en API-opleidingen zijn intussen gevestigde waarden bij onze brandweer en hulpverleningszones. Maar tot nog toe was er geen duidelijk kader voor deze specialisatiecursussen waarbij de deelnemers de do’s and don’ts onder de knie krijgen voor collegiale ondersteuning en psychologische opvang binnen de brandweer (“zorgcollega’s”) na ingrijpende, uitzonderlijke of schokkende interventies. Nochtans een must gezien het belang ervan binnen de openbare hulpdiensten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem komt daarom met basisregels voor de inrichting van de opleidingen en het uitreiken van getuigschriften. Hij geeft daarmee uitvoering aan het engagement van zijn voorganger, voormalig minister Jan Jambon, in de algemene beleidsnota 'Veiligheid en Binnenlandse Zaken, federale politie en geïntegreerde werking' van 22 oktober 2018.
Het besluit concretiseert de toelatingsvoorwaarden, opleidingsduur en inhoud van de FiST-API-opleidingen – ‘Antenne’, ‘Debriefer’ en ‘Supervisor’. De opleiding Antenne is toegankelijk voor de meeste brandweerlui met enkele jaren ervaring. Voor de andere opleidingen gelden strengere toelatingsvereisten. De opleiding Antenne is met 16 lesuren (8 uur theorie en 8 uur koude praktijk) het kortst. De opleiding Debriefer is al wat langer en omvat 24 lesuren (4 uur theorie en 20 uur koude praktijk). Evenveel als de opleiding Supervisor, maar met andere inhoudelijke klemtonen.
 
Ieder getuigschrift geldt initieel 10 jaar, maar kan verlengd worden et telkens 10 jaar als de houder de minstens 60uur voorgezette opleiding heeft gevolgd.
Bedoeling is alvast dat de personeelsleden met een getuigschrift kunnen zorgen voor de acute opvang van hulpverleners bij traumatische events tijdens interventies (en eventueel andere slachtoffers als er geen andere hulp voorhanden is) en begeleiding na terugkeer in de kazerne (gaande van kortdurende gesprekken en emotionele ventilatie tot psychologische stabilisatie en recuperatie).
In werking: 19 juni 2020.

Bron:  Ministerieel besluit van 29 mei 2020 betreffende de opleiding en het getuigschrift FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiST-API Supervisor voor de leden van de openbare hulpdiensten, BS 9 juni 2020.