Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vanaf juli tot 15 jaar cel voor wie seksueel getinte privébeelden of -video’s verspreidt om wraak te nemen

Nieuws - 20/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie zich schuldig maakt aan “wraakporno” - het toegankelijk maken en/of verspreiden van seksueel getinte privébeelden om wraak te nemen of anderen kwaad te berokkenen - riskeert vanaf 1 juli een gevangenisstraf tot 5 jaar. Zijn er minderjarigen betrokken, dan kan die straf oplopen tot 10 jaar cel of zelfs 15 jaar cel als het gaat om kinderen jonger dan 16 jaar.
Doeltreffend optreden
Seksueel getinte privébeelden die via social media verspreid worden of die opduiken op het internet uit wraak nadat een relatie op de klippen liep. Het komt steeds vaker voor. Ook bij jongeren. Met soms dramatische gevolgen voor wie er het slachtoffer van is. De wetgever wil dan ook doeltreffend optreden om het fenomeen in te dijken.
Wraakporno in Strafwetboek
Wraakporno is voortaan als misdrijf opgenomen in het Strafwetboek. Onder de noemer: ‘niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames’. Meer concreet is de strafbaarstelling van voyeurisme aangepast om te voorzien in een bredere en bijzondere bestraffing voor wraakporno (art. 371/1).
Tot 5 jaar cel
Met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar wordt gestraft hij die beelden of een beeld-of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
Er is sprake van het misdrijf van zodra er begin van uitvoering is.
Tot 15 jaar cel als minderjarigen betrokken zijn
Worden de feiten gepleegd op of met behulp van een minderjarige die 16 of 17 jaar oud is, dan wordt de schuldige gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Gaat het om minderjarigen jonger dan 16 jaar, dan riskeert de dader 10 tot 15 jaar cel.
Bij minderjarigen geldt een onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan instemming.
Winstbejag
Wie het misdrijf pleegt met kwaadwillig opzet of uit winstbejag riskeert één tot 5 jaar cel én een geldboete van 200 tot 10.000 euro.
Bij minderjarigen zal de dader altijd worden opgesloten. De straf wordt in dat geval aangevuld met de geldboete.
Beelden verwijderen
Het slachtoffer, zijn advocaat of de rechtsopvolgers kunnen aan de rechter vragen om de beelden te laten verwijderen. De procedure wordt opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. De rechter zal dan via een beschikking de verspreider of de dienstverlener die als tussenpersoon optreedt, bevelen om alle passende middelen aan te wenden om de beelden onmiddellijk weg te halen, uiterlijk binnen de 6 uur na betekening van de beschikking. Wie weigert hier op in te gaan riskeert een geldboete van 200 tot 15.000 euro.
In werking: 1 juli 2020

Bron:  Wet van 4 mei 2020 ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames, BS 18 mei 2020.