Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hervorming commerciële kentekenplaten treedt in werking op 1 oktober 2020

Nieuws - 19/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 oktober 2020 gelden nieuwe regels voor commerciële kentekenplaten. Die moeten het hele systeem duidelijker en minder fraudegevoelig maken. Momenteel zijn de platen immers niet gelinkt aan een bepaald voertuig maar aan de houder waardoor ze op verschillende voertuigen kunnen worden gebruikt zonder dat die zijn ingeschreven. De huidige categorieën van ‘proefrittenplaten en handelaarsplaten’ zijn bovendien te onduidelijk. De regels zorgen voor verwarring, zijn niet waterdicht en gevoelig voor misbruik. Denk aan het onrechtmatig gebruik van proefrittenplaten bij de keuring. Het roer is daarom volledig omgegooid, met een geheel nieuw regelgevend kader. Daarin zijn er geen 2, maar 3 + 1 categorieën commerciële kentekenplaten met voor elke categorie duidelijke gebruiksregels. Wij geven u de hoofdlijnen mee voor de nieuwe proefrittenplaten, handelaarsplaten, beroepsplaten en nationale platen.
3 + 1 categorieën
De commerciële kentekenplaten zijn vanaf 1 oktober ingedeeld in 3 categorieën: proefrittenplaten, handelaarsplaten en beroepsplaten. Elke categorie omvat 4 soorten platen: auto, moto, aanhangwagen en bromfiets. Daarnaast is er nog de bijzondere categorie ‘nationale platen’.
Proefrittenplaat
DEFINITIE
De proefrittenplaat kan niet voor private doeleinden worden gebruikt. De plaat is bedoeld voor gebruik op voertuigen die nog niet werden goedgekeurd om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale goedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen. De plaat kan ook gebruikt worden voor testritten met het oog op een nieuwe goedkeuring als het voertuig verbouwingen heeft ondergaan die niet conform zijn met het goedkeuringscertificaat. En voor testritten van goedgekeurde voertuigen als die nodig zijn voor de productie of worden uitgevoerd door bedrijven die testen uitvoeren of onderdelen of systemen die niet zijn opgenomen in bijlage 26 van het KB van 15 maart 1968.
AANVRAAG en GEBRUIK
De plaat
- kan gebruikt worden door constructeurs, onderzoekscentra van het hoger onderwijs, organisatoren van proefritten, bedrijven die voertuigtests uitvoeren
- kan het hele jaar door aangevraagd worden. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Constructeurs moeten een officiële erkenning hebben van de instantie bevoegd voor de typegoedkeuring.
Voertuigen met een proefrittenplaat worden gebruikt op de openbare weg onder de aansprakelijkheid van de houder van de plaat in het kader van een specifiek testprogramma. Het testdocument (mode in bijlage van KB) moet in het voertuig aanwezig zijn. De voertuigen mogen onderweg stoppen, maar mogen niet worden beladen (behalve met het vereiste materiaal voor de proeven).
Geldigheidsduur: 1 jaar.
Handelaarsplaat
DEFINITIE
De handelaarsplaat laat de handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen toe om de voertuigen waarvan de eigenaar zijn te gebruiken met het oog op de promotie en verkoop van deze voertuigen.
AANVRAAG en GEBRUIK
De plaat
- kan worden aangevraagd door de handelaren zelf. Een eerste aanvraag kan het hele jaar door. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispunt bank voor Ondernemingen. Hernieuwingen mogen alleen tussen 1 oktober en laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Bij de vernieuwing van elke handelaarsplaat moeten de handelaren minstens 12 voertuigen hebben verkocht in de 12 maanden voorafgaand aan de btw-controle
- mag gebruikt worden door de handelaar zelf, maar ook door zijn familieleden die aangegeven zijn als helpers, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort en die dezelfde activiteiten uitoefenen. Rechtspersonen mogen de plaat laten gebruiken door actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersonen.
Voertuigen met handelaarsplaat mogen niet worden uitgeleend of verhuurd, behalve aan personen van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de lener of verhuurder bevindt voor maximum 7 dagen. Het verbod geldt niet voor demonstaties van goedgekeurde voertuigen.
Geldigheidsduur: 1 jaar
Beroepsplaat
DEFINITIE
De beroepsplaat is bedoeld voor koetswerkmakers en herstellers van voertuigen zodat ze met een voertuig kunnen rondrijden op Belgisch grondgebied tijdens een periode van 5 (niet noodzakelijk opeenvolgende) dagen om het te leveren, te controleren na een herstelling, voor te rijden om een individuele goedkeuring te krijgen of om te laten keuren.
AANVRAAG en GEBRUIK
De plaat
- mag door Staatsveiligheid worden gebruikt bij de aansturen van operaties
- mag alleen op een bepaald voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat bij dit voertuig hoort
- kan worden aangevraagd door koetswerkmakers en herstellers van voertuigen, het hele jaar door. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vernieuwen kan tussen 1 oktober en de laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Het btw-bestuur zal nagaan of de houder geen overtreding heeft begaan van fiscale of douanebepalingen.
- mag gebruikt worden door de houder ervan, zijn familieleden die als helpers zijn aangegeven, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap. Is de houder een rechtspersoon dan mag de beroepsplaat gebruikt worden door de actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon.
Gebruiksduur: maximum 5 (al dan niet opeenvolgende) kalenderdagen per jaar per voertuig. Aan boord het attest van voorlopige inschrijving waarop de beroepsplaat is aangebracht.
Geldigheidsduur: 1 jaar
Nationale plaat
DEFINITIE
De nationale plaat is verbonden aan een bepaald voertuig zodat er gedurende 20 opeenvolgende kalenderdagen mee kan worden rondgereden op Belgisch grondgebied om het te leveren, voor te rijden voor een individuele goedkeuring of om het te laten keuren.
AANVRAAG
Aanvragen kan door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon. De plaat kan slechts 1 keer per jaar en per voertuig aan eenzelfde houder worden afgegeven.
Algemene aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt voor alle platen op dezelfde manier. Met enkele bijzonderheden voor aanvragen handelaar en beroep.
Een inschrijving proefrit, handelaar, beroep of nationaal kan alleen elektronisch door het aanvraagformulier en de nodige gegevens door te sturen naar de DIV. Iedere aanvraag bevat ook het attest van de verzekeraar. Voor een inschrijving handelaar of beroep gelden enkele bijzonderheden. Zo moet de aanvrager bv de maximale toegelaten massa van de betrokken voertuigen aangeven op de aanvraag.
De DIV levert de plaat en het inschrijvingsbewijs af, en een zelfklevend vignet dat op de plaat moet worden aangebracht. Op het vignet staat het jaartal waarop de geldigheid van de inschrijving vervalt.
Kostprijs
- afgifte proefrittenplaat, handelaarsplaat, beroepsplaat (en inschrijvingsbewijs): 100 euro
- duplicaat, wijziging, vernieuwing: 45 euro
- afgifte nationale plaat (en inschrijvingsbewijs): 75 euro
Nieuwe modellen
Een tweede besluit geeft aan hoe de nieuwe platen er zullen uitzien.
Allen hebben ze een witte achtergrond, het opschrift en de boord zijn mosgroen. Het opschrift van de rechthoekige kentekenplaten bestaat uit een indexletter, gevolgd door een scheidingsstreepje en een combinatie van 3 letters en 3 cijfers. Bij vierkante kentekenplaten is dat een indexletter gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers.

Voor proefrittenplaten is die eerste letter Y gevolgd door een groep van 3 letters waarvan de eerste letter een M is. Voor handelaarsplaten zijn dat de letters Z en M en voor beroepsplaten de letters V en M. Boven het Europese symbool wordt het zelfklevende vignet aangebracht.
Het opschrift van de nationale plaat bestaat uit een groep van 2 letters (eerste letter is een U) gevolgd door een scheidingsstreepje, gevolgd door de 2 laatste cijfers van het jaartal en een groep van 3 letters. Bij vierkante kentekenplaten staan die drie letters onder de cijfers van het jaartal. De plaat krijgt 2 vignetten. Het bovenste vignet vermeldt de dag waarop de geldigheidsduur eindigt. Het onderste vermeldt de maand waarop de geldigheidsduur eindigt.
In werking: 1 oktober 2020

Bronnen:
- Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 15 mei 2020.
- Ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.
- Koninklijk besluit van 26 januari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.