Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Grondwettelijk Hof vernietigt deel van Wet tegen schijnerkenningen van kinderen

Nieuws - 15/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Wet tegen schijnerkenningen van kinderen van 19 september 2017 blijft overeind na toetsing door het Grondwettelijk Hof. Grotendeels dan toch. Het Hof hekelt het gebrek aan beroepsmogelijkheden tegen de weigering van de gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand om de afstamming van een kind te erkennen wegens (vermoedens van) fraude.
Momenteel kunnen belanghebbenden alleen een vordering tot onderzoek naar het vader-, moeder-, of meemoederschap instellen bij de familierechtbank. Maar zo’n vordering vormt volgens het Hof geen echt ‘beroep’. ‘Belanghebbenden moeten beroep kunnen aantekenen bij de voorzitter van de familierechtbank waarbij de rechter de controle van de wettigheid van de weigeringsbeslissing van de ambtenaar met volle rechtsmacht uitoefent’. Net zoals bij schijnhuwelijken of schijnsamenwoningen.
Dat die mogelijkheid nu niet is voorzien, vormt volgens het Hof een schending van het recht op toegang tot de rechter. Het Hof heeft de huidige vorderingsmogelijkheid dan ook vernietigd. Het gaat om ‘artikel 330/2, vijfde en zesde lid van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoerd bij artikel 10 van de wet van 19 september 2017’.
Maar daar stopt het niet. Het Hof verwacht meteen actie van de wetgever om de situatie op te lossen.

Bron:  GwH 7 mei 2020, nr. 58/2020.

Extra informatie: Wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning, BS 4 oktober 2017.