Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Dringende maatregelen tegen covid-19: meeste bedrijven openen deuren op 11 mei

Nieuws - 11/05/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De federale dringende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden op 11 mei voor de tweede keer versoepeld. De nieuwe situatie geldt tot 17 mei. Een overzicht.
Ondernemingen openen deuren
Alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten, mogen opnieuw de deuren openen. Op voorwaarde dat zij maatregelen nemen om iedereen te beschermen (o.m. handgels), ze de anderhalvemeterregel respecteren en ze maar één klant per 10 m² toelaten, gedurende ten hoogste 30 minuten (of zolang als gebruikelijk is indien de klant op afspraak komt). Die maatregelen gelden ook voor de grote winkelcentra.
In zaken met een vloeroppervlakte van minder dan 20 m² mogen 2 klanten tegelijk binnen, als de anderhalvemeterregel wordt nageleefd. Een begeleide minderjarige of een persoon die nood heeft aan begeleiding, wordt niet geteld als een aparte klant.
Gepaste preventiemaatregelen
De ondernemingen moeten de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en organisatorische aard nemen die opgelegd worden in de (meest recente versie van de) ‘Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan’ van de FOD Economie en in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan’ van de FOD Werk. Zij mogen ook andere gepaste maatregelen nemen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben altijd voorrang op individuele maatregelen. Het uitwerken van de maatregelen op ondernemingsniveau gebeurt in sociaal overleg.
De ondernemingen informeren hun werknemers tijdig over die preventiemaatregelen en geven hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden – zoals leveranciers en klanten – over de geldende preventiemaatregelen.
Net als de voorbije weken blijft telethuiswerk de norm in alle niet-essentiële ondernemingen, waar en wanneer dat mogelijk is.
Toegang tot winkelstraten, winkelcentra en parkings
De gemeenten moeten de toegangen tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings zodanig organiseren dat de anderhalvemeterregel gerespecteerd wordt.
Verkoopacties op de openbare weg, allerlei uitstallingen, vlaggen of andere objecten op straat zijn verboden.
Niet voor contactberoepen en marktkramers
Hoewel bijna alle ondernemingen weer mogen opengaan, geldt dat niet voor de volgende zaken:
schoonheidssalons;
niet-medische pedicurezaken;
nagelsalons;
massagesalons;
kapperszaken en barbiers;
wellnesscentra, met inbegrip van sauna's;
fitnesscentra;
tatoeage- en piercingsalons;
casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren.
Ook de dienstverlening aan huis is verboden.
En net als de voorbije weken, blijven markten voorlopig verboden. Al mag een individuele ambulante activiteit vanaf nu uitgeoefend worden op de gebruikelijke plaats áls de gemeente daarvoor toestemming geeft.
Geen evenementen
Voor de sector van de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten verandert er niets. Het besluit hamert erop dat de ondernemingen die nu open mogen gaan, ook géén evenementen mogen organiseren.
Mondmasker op openbaar vervoer
De verplichting om neus en mond te bedekken met een mondmasker of en alternatief uit stof, zoals een sjaal, geldt nu ook expliciet bij het betreden van de luchthaven.
Regel van 4
Samenscholingen blijven verboden. De zeer restrictieve uitzonderingen voor begrafenissen, huwelijken, religieuze plechtigheden die worden uitgezonden, voor het scheppen van en luchtje en voor individuele sporten wijzigen niet.
Maar er komt een uitzondering bij: ‘Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich (...). De leden van de nieuwe op die manier gevormde "groep" mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.’ En: ‘De regels van social distancing zijn van toepassing tussen de verschillende huishoudens’.
Met mondmasker op terug naar school
De lessen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs blijven geschorst. Maar er mag een proefdag gehouden worden op 15 mei 2020. Het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar moeten mond en neus bedekken.
Tot zondag 17 mei
De huidige dringende maatregelen gaan in op maandag 11 mei en blijven geldig tot en met zondag 17 mei. Op maandag 18 mei wordt een volgende versoepeling verwacht: een gedeeltelijke heropening van de scholen en een mogelijke heropstart van de markten en contactberoepen.
Schoolreizen blijven alvast verboden tot het einde van het schooljaar.
En ook voor de grote wielerwedstrijden en de voetbalcompetitie is er al wat meer duidelijkheid: alle beroeps- en amateursportwedstrijden blijven verboden tot eind juli 2020.

Extra informatie: MB van 23 maart 2020.