Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: regering-Wilmès verlengt niet alle afwijkende procedures bij Raad van State

Nieuws - 07/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Raad van State blijft nog even met een aangepaste dienstverlening werken. De regering-Wilmès II heeft de bijzondere regels en procedures die op 9 april zijn ingevoerd met 2 weken verlengd. Voor sommige dossiers zullen hierdoor afwijkingen gelden tot half juli.
Arresten zonder openbare terechtzitting
Concreet betekent de verlenging dat de Raad nog 18 juni 2020 arresten kan wijzen zonder openbare terechtzitting. Dat geldt ook voor vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid zonder openbare terechtzitting kan behandelen.
Ook de andere vorderingen en beroepen kunnen – wanneer alle partijen daarom verzoeken en daarmee akkoord gaan en mits schriftelijk advies van het bevoegde lid van het auditoraat – nog wat langer zonder openbare terechtzitting worden behandeld. Volgens het besluit tot 60 dagen na het verstrijken van de coronapariode. Gezien die periode nu 9 april tot en met 18 mei 2020 is, geldt deze maatregel tot 18 juli 2020.
Procedurestukken digitaal doorsturen
Tot en met 18 mei 2020 kunnen de partijen hun procedurestukken en aanvullende stukken voor deze zaken naar de Raad doorsturen via e-mail.
De Raad zal tot dan ook zelf kennisgevingen en mededelingen digitaal doorsturen voor zover dat kan.
Geen verlenging voor indienings- en behandelingstermijnen
De indienings- en behandelingstermijnen van procedures bij de afdeling Bestuursrechtspraak die verstrijken tijdens de coronacrisis en waarvan het verval kan leiden tot een of andere sanctie, worden niet verder verlengd. Hiervoor blijft de crisisperiode: 9 april tot en met 3 mei. Met andere woorden: alle termijnen die vervallen tussen 9 april en 4 mei met een risico op sancties zijn automatisch met 30 dagen verlengd, tot 2 juni 2020. Die einddatum verschuift NIET.

Bron:  Koninklijk Besluit van 4 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 4 mei 2020.