Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Invoer voertuigen: douane levert alleen nog elektronisch signaal 705

Nieuws - 19/03/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 4 februari 2019 geven douanekantoren geen ‘vignet 705’ meer bij de inklaring van buitenlandse voertuigen, maar een ‘elektronisch signaal’. Dat bevat onder meer het merk en het type van het voertuig, het vermogen, het chassisnummer, modulo 97 van het chassisnummer en de voertuigcategorie.
Door de regeringscrisis liep het Koninklijk besluit hierover vertraging op, maar op 18 maart 2020 is het dan toch in het Belgisch Staatsblad verschenen. Om de wettigheid van de reeds uitgereikte signalen te garanderen, heeft het besluit wel retroactieve uitwerking vanaf 4 februari 2019.
Aanvragen kan via de website van MYMINFIN op het volgende adres: http://www.MYMINFIN.be. FOD Financiën stelt een digitale handleiding ter beschikking waarin de aanvraagprocedure wordt toegelicht.
Het KB bevat de basisregels voor de procedure en daaruit blijkt duidelijk dat
aanvragers nog steeds de nodige documenten (o.a. aankoopbewijs, gelijkvormigheidsattest) aan de bevoegde douanedienst moeten bezorgen. Digitaal of op papier. De douane kan het voertuig ook nog steeds aan een fysieke controle onderwerpen
de uitgereikte zelfklevende vignetten blijven gelden. Maar bij verlies of diefstal zal er een elektronisch signaal worden afgegeven door de douane na toestemming van de douanedienst gevestigd bij de Dienst Inschrijving Voertuigen.
De minister van Financiën (of diens gemachtigde) kan importeurs, monteurs of bouwers van nieuwe motorvoertuigen een vergunning geven om in de plaats van het elektronische douanesignaal, de door hen in een elektronisch signaal verzamelde gegevens via een elektronische procedure aan de FOD Mobiliteit te bezorgen. Let op: financiënminister de Croo heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Administrateur-generaal van de douane en accijnzen.

Bron:
- Koninklijk besluit van 6 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen met als doel de vervanging van het vignet 705 door een elektronisch signaal, BS 18 maart 2020.
- Ministerieel besluit van 20 februari 2020 tot machtiging van importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen om signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen, BS 18 maart 2020.