Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europa werkt tegenstrijdigheid weg in regelgeving over aerodynamica op voertuigen

Nieuws - 06/03/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Europese Commissie corrigeert een tegenstrijdigheid in haar regels voor het gebruik van aerodynamica op voertuigen. Het gaat om een aanpassing van de voorwaarden in de bepaling uit Verordening 2019/1916 die de lidstaten toelaat om voertuigen of voertuigcombinaties met aerodynamische voorzieningen in de gebruiksstand te verbieden in stedelijke of interstedelijke gebieden.
Bij de toepassing van die bepaling is een tegenstrijdigheid aan het licht gekomen tussen de voorwaarden met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke en interstedelijke gebieden en de voorwaarden voor gebruik van aerodynamica uit artikel 8ter, lid 3 van Basisrichtlijn 96/53/EG. De omschrijving in de verordening wordt daarom aangepast.
Volgens de vorige omschrijving konden de lidstaten voertuigen of voertuigcombinaties met aerodynamische voorzieningen in de gebruiksstand verbieden ‘in stedelijke of interstedelijke gebieden, rekening houdend met de speciale kenmerken van deze gebieden, namelijk waar de snelheidsbeperking 50 km/h of minder bedraagt en waar veel kwetsbare weggebruikers kunnen zijn’. Het nieuwe artikel stelt dat ze dat verbod kunnen opleggen ‘gelet op de specifieke context van stedelijke of interstedelijke gebieden waar een snelheidsbeperking van 50 km/h of minder geldt en waar vaak kwetsbare gebruikers aanwezig zijn’.
Uitvoeringsverordening 2020/349 is rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten.
In werking: 4 maart 2020

Bron:  Uitvoeringsverordening 2020/349 van de Commissie van 2 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke of interstedelijke gebieden, Pb.L. 3 maart 2020, afl. L63/1.

Extra informatie: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 van de Commissie van 15 november 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het gebruik van de aerodynamische voorzieningen krachtens Richtlijn 96/53/EG van de Raad, Pb.L. 18 november 2019, afl. L297/3.