Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Minimumleeftijd voor taxichauffeurs in Vlaanderen: 20 of 21 jaar?

Nieuws - 24/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 januari 2020 is het nieuwe Vlaamse Taxidecreet (‘decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer’) in werking getreden. Met tal van nieuwigheden om taxivervoer aantrekkelijker te maken. Op het terrein zorgen sommige bepalingen echter voor onduidelijkheid. Onder meer de voorwaarden om als taxichauffeur aan de slag te gaan. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft de zaak in het Vlaams Parlement uitgeklaard. Maar volgens Ivan Bruggeman, politie-inspecteur en specialist in de verkeerswetgeving, slaat de minister de bal mis.

In de Wegcode (art. 8.2.1°, eerste lid) is de minimumleeftijd voor het besturen van “auto’s dienend voor bezoldigd vervoer van personen” vastgelegd op 21 jaar, al bestaan er wel uitzonderingen. Volgens de nieuwe Vlaamse taxiregelgeving (art. 24) mag iemand als taxichauffeur aan de slag als die minstens 2 jaar over een rijbewijs beschikt. Met andere woorden: wie op zijn 18e verjaardag zijn rijbewijs behaalt, zou op zijn 20ste als taxichauffeur kunnen starten, indien hij aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.
Minister: 'Mogelijk vanaf 20 jaar'
Die regel zorgt voor verwarring. Maar volgens minister Peeters is de wetgeving duidelijk: "De betrokken bepaling uit de Wegcode is niet formeel opgeheven door het Vlaamse Taxibesluit van 8 november 2019, maar aangezien de regelgeving rond taxi’s een geregionaliseerde bevoegdheid is, gaat de recentere Vlaamse bepaling boven de oudere federale regel. Iemand die dus op zijn 18e verjaardag zijn rijbewijs behaalt, kan op zijn 20e verjaardag starten als taxichauffeur, mits hij aan alle andere voorwaarden ook voldoet."
Minimumleeftijd is federale bevoegdheid, dus nog altijd 21 jaar 
Ivan Bruggeman ziet dat anders. “Het Taxibesluit past de minimumleeftijd niet aan. Het bepalen van de minimumleeftijd van bestuurders is nog altijd een federale bevoegdheid. Artikel 8.2.1°, eerste lid van de Wegcode blijft dus van kracht en de minimumleeftijd voor bestuurders van taxi’s blijft 21 jaar.” Bruggeman wijst erop dat de bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden bepaald in het Taxibesluit én aan de voorwaarden bepaald in de Wegcode. “Ze moeten dus aan beide voorwaarden voldoen.”
Rijbewijscategorie ontbreekt in Taxibesluit
Hij merkt ook op dat in artikel 24, § 1.1° van het Taxibesluit wordt bepaald dat de bestuurder minstens twee jaar over “een rijbewijs” moet beschikken. Er wordt dus geen specifieke rijbewijscategorie vermeld. “Als de visie van de minister zou kloppen, zouden sommigen zelfs al vanaf hun 18e verjaardag met een taxi mogen rijden”, aldus Bruggeman. “Want in België kan je vanaf 16 jaar een rijbewijs behalen voor de categorieën AM (bromfietsen met een maximumsnelheid tussen 25 en 45 km/uur) en G (landbouwvoertuigen).”

Bron: schriftelijke vraag nr. 203 van Lode Ceyssens, aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, over ‘Nieuw Taxidecreet – Modaliteiten’, Vlaams Parlement, aangevuld met eigen nieuwsgaring.