Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Veroordeeld voor partnergeweld? Recht op gezinshereniging voor 5 jaar opgeschort (wetsvoorstel)

Nieuws - 11/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vreemdelingen die veroordeeld zijn voor partnergeweld of verkrachting, hebben in de toekomst geen recht meer op gezinshereniging met een nieuwe partner gedurende een periode van 5 jaar na hun veroordeling. Of dat is althans de bedoeling van een wetsvoorstel dat recent werd ingediend in de Kamer.

De tekst past de criteria voor gezinshereniging in de Vreemdelingenwet aan, zowel voor derdelanders en Unieburgers als voor Belgen die een partner uit het buitenland willen laten overkomen op basis van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.  

Concreet zal geen van hen nog recht hebben op gezinshereniging wanneer ze veroordeeld zijn wegens
- partnergeweld ten aanzien van een eerder overgekomen partner in het kader van gezinshereniging
- geweld in de familie
- geweld zoals bedoeld in de artikelen 375 (verkrachting), 398 tot 405ter (opzettelijke slagen en verwondingen) van het Strafwetboek of 
- feiten zoals bedoeld in artikel 79bis en 79ter (schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoonst al dan niet gedwongen via geweld of bedreiging) van de Vreemdelingenwet. 

En dat gedurende een periode van 5 jaar na de definitieve veroordeling.

Bron: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de preventieve bescherming tegen partnergeweld, Parl. St. Kamer 2020, nr. 1003/001.