Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetsvoorstel maakt het moeilijker om Belgische nationaliteit te verkrijgen

Nieuws - 10/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Bij de Kamer ligt een wetsvoorstel op tafel dat de voorwaarden waaraan vreemdelingen moeten voldoen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, gevoelig aanscherpt.

De tekst past het Wetboek van de Belgische nationaliteit op tal van punten aan waardoor vreemdelingen pas Belg zouden kunnen worden door nationaliteitsverklaring als ze
- minstens 10 jaar wettelijk in ons land verblijven – nu is dat 5 jaar
- de voorbije 10 jaar minstens 1.000 dagen in België hebben gewerkt – op dit moment ligt de grens op 468 arbeidsdagen gedurende de voorbije 5 jaar
- gehuwd zijn met een Belg en er minstens 5 jaar mee hebben samengewoond in ons land – nu is dat 3 jaar

Ten slotte stellen de indieners voor om de minimumtermijn van een wettelijke verblijf voor Staatslozen op te trekken van 2 tot 5 jaar.

Let wel: de opgesomde voorwaarden staan niet op zich en zijn niet cumulatief. Er zijn nog tal van andere criteria waar naar wordt gekeken binnen de procedure van nationaliteitsverwerving. Het gaat hier louter en alleen om een aanpassing van de criteria voor meerderjarige vreemdelingen binnen de procedure van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit door een nationaliteitsverklaring (art. 12bis van het Wetboek van Belgische nationaliteit). Er wordt niet geraakt aan andere procedures zoals naturalisatie. ln2446-23

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit wat de verkrijging van de Belgische nationaliteit betreft, Parl. St. Kamer 2020, nr. 1000/001.