Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)



Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)



Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020



Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020



In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020



Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Raad van State schrapt federale regels op tachograaf en tachograafwerkplaats, maar rij- en rusttijdregeling houdt stand

Nieuws - 06/02/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Op vraag van het Vlaamse gewest vernietigt de Raad van State een groot deel van het federale 'KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden' wegens bevoegdheidsoverschrijding.
De Raad vernietigt namelijk de voorschriften over:
de homologatie en latere controles op de tachografen en hun accessoires,
de erkenning, werking en inspectie van de werkplaatsen waar tachografen worden geïnstalleerd, afgesteld en hersteld, en
de opleiding van het personeel van die werkplaatsen.
De Raad handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot aan de datum van uitspraak van zijn arrest. Dat is tot 16 januari 2020. Met andere woorden: de inspecties en inbreuken die vóór die datum werden vastgesteld, behouden hun rechtsgeldigheid.
De Raad van State schrapt het KB grotendeels omdat de federale regering met haar voorschriften over de tachograaf op het terrein van de Vlaamse regering kwam. In het kader van het verkeersveiligheidsbeleid is de Vlaamse regering immers bevoegd voor het toezicht op de naleving van de technische eisen voor voertuigen en voertuigonderdelen, zoals snelheidsbegrenzers en tachografen. Die toezichtsbevoegdheid omvat zowel de typegoedkeuring en eerste controle van de voertuigonderdelen, als alle daaropvolgende controles. De bepalingen over de erkende installateurs en herstellers zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
De federale regering voerde nog aan dat haar tachograafregels enkel bijkomstige bepalingen waren bij de rij- en rusttijdregels waarvoor zij wél bevoegd is, maar de Raad was het daar niet mee eens.
De Vlaamse regering suggereerde dan weer dat het vollédige KB van 17 oktober 2016 vernietigd moest worden omdat de bepalingen op de rij- en rusttijden en op de tachograaf teveel met elkaar verweven waren, maar de Raad ging niet zo ver. Hij vernietigde alleen de artikels 4 en 6 tot en met 28, en de bijlagen 1, 2 en 2 bij het KB van 17 oktober 2016.

Bron: RvS 16 januari 2020, nr. 246.695.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, BS 24 oktober 2016.