Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Basisopleiding inspecteur van politie alweer bijgestuurd om slaagkansen te vergroten

Nieuws - 04/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De basisopleiding tot inspecteur van politie (basiskader) wordt bijgestuurd. Vier jaar na de grote hervorming pakt de federale regering een aantal tekortkomingen en verbeterpunten aan. De focus ligt daarbij op het harmoniseren en opkrikken van de slaagkansen. Zo krijgt de jury meer deliberatiemogelijkheden bij de examens en kunnen de minister van Binnenlandse Zaken en de DG algemene directie middelenbeheer voortaan na de jurybeslissing nog beslissen of een aspirant geslaagd is voor de basisopleiding of een deel ervan. Maar ook aan de organisatie van de examens wordt gesleuteld.
Deliberatiemoment na examens van blok 1
De opleiding van het basiskader duurt één jaar en wordt ingedeeld in twee blokken die op hun beurt meerdere clusters bevatten.
Op het einde van blok 1 volgen examens over alle clusters van het eerste blok. Wie minstens 12/20 scoort op elke cluster en een voldoende op zijn professioneel functioneren (tijdens een eerste of tweede zittijd), is geslaagd voor blok 1 en mag door naar blok 2. Wie niet slaagt, mag blok 1 één keer opnieuw volgen als hij geen enkel clustercijfer onder de 10/20 heeft én een voldoende heeft behaald op zijn professioneel functioneren. Wie blok 1 opnieuw volgt, krijgt maar 1 examenzittijd.
Wie niet slaagt in blok 1, wordt afgewezen. En dat blijken in de praktijk heel wat kandidaten te zijn.
Daarom bouwt de regering een deliberatiemoment in. Voortaan zal een jury de dossiers bekijken van niet-geslaagde kandidaten. De jury kan afwijken van de slaagcriteria en hen alsnog doorlaten naar blok 2. Voor de aspirant-inspecteurs die ook na deliberatie niet geslaagd zijn, stelt de jury een gemotiveerd advies op dat aan de Directeur-generaal Middelenbeheer wordt bezorgd.
En na de hervormde examens van blok 2
Na de examens van blok 2 bestaat al zo’n deliberatiemoment. Maar dat wordt versoepeld zodat de jury meer beslissingsruimte krijgt.
De federale regering kiest er ook voor om een modulair examensysteem in te bouwen zodat ook bij blok 2 examens kunnen worden georganiseerd na iedere cluster. Op dit moment wordt op het einde van blok 2 een eindexamen georganiseerd dat zowel de examens over de clusters van blok 2 en over de transversale clusters bevat als een geïntegreerde proef en de eindevaluatie van het professioneel functioneren.
Nieuw is ook dat de eerste zittijd van de examens voor clusters 7-13 van blok 2 pas georganiseerd worden nadat de aspirant-inspecteur heeft deelgenomen aan het werkplekleren m.b.t. de betrokken cluster.
Beslissingsbevoegdheid voor minister en Directeur-generaal
De federale regering geeft de minister van Binnenlandse Zaken en de Directeur-generaal van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de informatie van de federale politie de mogelijkheid om te beslissen dat een aspirant geslaagd is voor de basisopleiding of een deel ervan. Ze wil daarmee de toepassing van de slaagcriteria die door de jury’s van de betrokken politiescholen worden gehanteerd, harmoniseren.
Info over examens via clusterfiches
Voortaan zal de Directeur van de Directie van het personeel van de federale politie de vorm van examinering vaststellen en bekendmaken via een clusterfiche. Op die manier wil de federale regering de inhoud en de uren in de verschillende clusters harmoniseren.
Voorstel tot afwijzing
Voortaan kan de directeur van de politieschool of de jury een voorstel tot definitieve afwijzing formuleren
- nadat is vastgesteld dat de aspirant-inspecteur niet geslaagd is in de examens van blok 1 OF blok 2 (vroeger alleen na niet slagen in examens blok 2) OF
- op basis van de verslagen over het professioneel functioneren.
 
Het KB bevat geen specifieke regels meer voor het versturen van het voorstel en het nemen van de beslissing. De procedure is nu volledig opgenomen in het MB zodat ongeacht het moment dezelfde voorwaarden en garanties gelden.
Retroactief in werking
De nieuwe deliberatiemogelijkheden voor de jury en de minister van Binnenlandse Zaken of de Directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie hebben retroactief uitwerking vanaf 1 oktober 2019. Dat is nodig om rekening te houden met de situatie op het terrein en de gestarte opleidingen.
De bepalingen m.b.t. de organisatie van de examens van blok 2 treden in werking op 1 december 2019. Let wel dit impliceert geen retroactieve inwerkingtreding aangezien blok 2 ten vroegste medio februari van start gaat.

Bron: 
- Ministerieel besluit van 13 januari 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2015 houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 3 februari 2020.
-
Koninklijk besluit van 13 januari 2020 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 3 februari 2020.

Extra informatie:
RPPol (art. IV.II.44)