Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Terbeschikkingstelling van strafuitvoeringsrechtbank binnenkort bij iedere veroordeling voor zwaar terroristisch misdrijf?

Nieuws - 03/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Zijn feitenrechters binnenkort verplicht om bij iedere veroordeling tot een vrijheidsstraf van minstens 5 jaar voor terrorisme (art. 137, 140 en 141 Sw.) altijd de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit te spreken als bijkomende straf? Volgens een wetsvoorstel dat recent bij de Kamer werd ingediend alvast wel.

Nu kan dat alleen wanneer het terroristische misdrijf (art. 137 Sw.) de dood tot gevolg heeft. De indiener van het wetsvoorstel is echter van mening dat de notie terrorisme, de terroristische misdrijven én de daders niet meer dezelfde omvang hebben als bij de opzet van de bepaling in het Strafwetboek en wil de verplichte terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (artikel 34ter van het Strafwetboek) verder uitbreiden naar alle veroordelingen wegens terrorisme gestraft met een vrijheidsstraf van ten minste 5 jaar. Op die manier zal de strafuitvoeringsrechtbank zich voor het verstrijken van de hoofdstraf stelselmatig moeten uitspreken over de tenuitvoerlegging van die bijkomende straffen kan ze beslissen om de ter beschikking gestelde veroordeelde van zijn vrijheid te beroven dan wel om hem al dan niet onder toezicht in vrijheid te stellen, ongeacht of het terroristische misdrijf de door heeft veroorzaakt van het slachtoffers.

Via het wetsvoorstel wordt artikel 34ter van het Strafwetboek uitgebreid: ‘hoven en rechtbanken spreken een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit voor minstens 5 tot maximum 15 jaar die ingaat na afloop van de hoofdstraf bij veroordelingen
- die toepassing maken van de artikelen 54 en 57bis Sw. behalve indien de vroegere straf voor een politieke misdaad werd opgelegd;
- die, toepassing makend van de artikelen 57 en 57bis Sw., een herhaling van misdaad op misdaad vaststellen, behalve indien de vroegere straf voor een politieke misdaad werd opgelegd; 
- tot een vrijheidsstraf van minstens 5 jaar op grond van art. 137, 140, 141, 376 eerste lid, 417ter derde lid 2° en 428 §5 Sw. 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit te breiden tot alle terroristische misdrijven, Parl. St. Kamer 2020, nr. 0696/001.