Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Gerechtskosten in strafzaken: tweede indexering op minder dan één jaar tijd

Nieuws - 03/02/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Tot oktober 2018 was er nog een algemene indexeringsstop, maar nu zijn de gerechtskosten in strafzaken voor de tweede keer op een jaar tijd geïndexeerd. Nu stijgen de tarieven met 0,70%, in juni 2019 was dat met 2,21%. De tussenkomsten van medische experten, vertalers, token, gerechtsdeurwaarders, getuigen en verkeersexperten in strafzaken worden dus weer wat duurder.
De indexering werkt terug tot 1 januari 2020. Dit betekent dat er voor alle prestaties die dit jaar al werden betaald een supplementair bedrag kan worden aangerekend. Dat gebeurt via een aanvullende kostenstaat. Maar er kan slechts één aanvullende kostenstaat worden opgemaakt voor alle supplementen (die worden telkens vermeld met referentie van de reeds betaalde kostenstaat).
Omzendbrief 131/7 geeft een overzicht van de nieuwe bedragen:
Deskundigen
-
Medische expertises (onderzoek van lijken, onderzoek van zieken en gewonden, vaststelling van de staat van dronkenschap, laboratoriumonderzoeken, geestesonderzoeken, bijzondere onderzoeken)
-
Toxicologische expertises (algemeen en honoraria)
-
Ballistische expertises (algemene en bijzondere bewerkingen)
-
Genetische analyses (onderzoek van overtuigingsstukken en staalname, voorafgaandelijke testen, extractie en kwantificatie van DNA, genetisch onderzoek, opstellen van een genetisch profiel van een persoon, expertises inzake verkeer, expertises inzake onderzoek van vezels en haren, bewerkingen inzake criminalistiek)
-
Prestaties die in de loonschaal niet voorzien zijn
Vertalers/tolken
Gezworenen
Getuigen
Anderen (o.a. vervoer van stoffelijke overschotten, gebruik van autopsiezalen, robotfoto’s)
Gerechtsdeurwaarders
Tarieven die van toepassing zijn op de inbeslagnemingen voor onverzekerd rijden en op het takelen na gerechtelijke vorderingen

Bron:  Omzendbrief 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, BS 31 januari 2020.

Extra informatie: Omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, BS 15 juli 2019.