Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Controlecommissie bevestigt: NSPV is representatieve politievakbond

Nieuws - 28/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De voorzitter van de Controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties in de overheidssector is duidelijk: het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) voldoet aan de wettelijke criteria en vormt dus een representatieve politievakbond. NSPV mag dan ook zitting hebben in het Onderhandelingscomité en de overlegcomités voor de politiediensten. Met deze uitspraak komt definitief een einde aan de saga rond de representativiteit van de vakbond. Die stond begin 2019 nog op de helling na een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken.
Arrest Raad van State
Volgens de minister had de NSPV haar aanvraag tot (her)onderzoek van de representativiteit te laat aangevraagd bij de Controlecommissie. Dat was een inbreuk op de regelgeving en meteen ook een reden voor de minister om de organisatie niet langer als representatief te beschouwen. Een beslissing met ingrijpende gevolgen voor de NSPV: geen deelname meer aan de lokale BOC, geen waarnemer meer bij selectieproceduregesprekken, ledenverlies, enz. De vakbond trok daarom naar de Raad van State om de situatie aan te kaarten.
Met succes, want die oordeelde in februari 2019 in het voordeel van de NSPV. Volgens de raad heeft de wetgever met artikel 12 §1 van de wet van 24 maart 1999 de controlebevoegdheid m.b.t. het representativiteitscriterium immers rechtstreeks toegewezen aan de Controlecommissie.
Meer nog, wat betreft de representatieve vakorganisaties die reeds zitting hebben in het onderhandelingscomité van de politiediensten – zoals de NSPV - ligt het initiatief voor het onderzoek volledig bij de Controlecommissie. De vakorganisatie hoeft in dat geval zelfs geen aanvraag in te dienen. De NSPV bleef dus niet in gebreke.
De Raad van State heeft de tenuitvoerlegging van de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken ten aanzien van de NSPV dan ook geschorst waardoor de NSPV een erkende, representatieve politievakbond bleef.
Onderzoek Controlecommissie
De Controlecommissie nam evenwel het zekere voor het onzekere en heeft toch een representativiteitsonderzoek uitgevoerd. Met op 20 december 2019 de positieve mededeling als resultaat: het NSPV voldoet aan de wettelijke representativiteitscriteria. ‘De organisatie verdedigt met andere woorden de belangen van zowel het operationeel als het administratief en logistiek kader van de politiediensten én heeft een aantal bijdrageplichtige leden dat ten minste 10 % vertegenwoordigt van het totaal aantal personeelsleden van het operationeel, administratief en logistiek kader van de politiediensten’.
Vier representatieve politievakbonden
Er zijn in ons land dus nog steeds 4 representatieve politievakbonden:
de Algemene Centrale van de Openbare Diensten – Politie (ACOD Politie);
het Algemeen Christelijk Vakverbond – Openbare Diensten – Politie (ACV Politie);
het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt – Politie (VSOA);
het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV).

Bron:  Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties (artikel 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten), BS 28 januari 2020.