Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Attesten voor buitenland uit Rijksregister voortaan online legaliseerbaar

Nieuws - 14/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Burgers zullen bepaalde attesten uit het Rijksregister (bv. attest van gezinssamenstelling, attest van wettelijke samenwoning en attest van hoofdverblijfplaats) die ze willen laten legaliseren door de Dienst Legalisatie, voortaan rechtstreeks kunnen krijgen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De procedure wordt daarmee heel wat eenvoudiger.
Attesten Rijksregister
Sinds begin 2017 kunnen burgers een tiental attesten uit het Rijksregister zelf opvragen, downloaden en (indien gewenst) afdrukken via de online toepassing ‘Mijn dossier’. Een hele vereenvoudiging want langsgaan bij de gemeente is niet meer nodig. De attesten dragen de digitale stempel van het Rijksregister en hebben dezelfde waarde als de attesten die aan het gemeenteloket worden afgeleverd.
Het gaat om een
Uittreksel uit de registers
Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest inschrijving en het attest verblijfplaats)
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
Attest van gezinssamenstelling
Attest van leven
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van het kiesregister
Attest van wettelijke samenwoning
Attest van verblijfsplaats met het oog op het huwelijk
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Legalisatie
Om die attesten in het buitenland te kunnen gebruiken, is in veel gevallen legalisatie nodig door de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat is de vaststelling dat een document ‘is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon’ én dat ‘de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort’. Het is geen controle van de inhoud of de vorm. Legalisaties kunnen zowel in papieren vorm als elektronisch worden afgeleverd. Heel wat landen aanvaarden immers geen e-legalisatie.
Eenvoudiger
De procedure wordt nu iets eenvoudiger. Want burgers die wensen dat zo’n attest gelegaliseerd wordt door de Dienst Legalisatie, kunnen het document voortaan rechtstreeks via de website van de FOD Buitenlandse Zaken verkrijgen. Hiervoor zal een specifieke applicatie ter beschikking worden gesteld.
In werking: 23 januari 2020

Bron:  Koninklijk besluit van 29 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 13 januari 2020.

Extra informatie: Omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten, BS 22 januari 2015.