Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vingerafdruk op identiteitskaart: uitvoeringsbesluit concretiseert procedure

Nieuws - 09/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


België start binnenkort met de systematische registratie van vingerafdrukken op identiteitskaarten. De federale regering heeft de procedure daarvoor eind vorig jaar op papier gezet.
Het gaat om het langverwachte uitvoeringsbesluit bij de wet van 25 november 2018, die de juridische basis bevat voor de opname van vingerafdrukken op de chip van de e-ID. De tekst van het KB is volledig afgestemd op de Europese Verordening 2019/1157, die op 2 augustus 2019 van kracht is geworden. Met die verordening verplicht Europa alle lidstaten om vingerafdrukken op te slaan op identiteitskaarten. Uiterlijk vanaf 2 augustus 2021. De verordening bevat tal van beveiligingsnormen en basisregels voor het model en de specificaties voor nationale identiteitskaarten.
Gemeentebestuur bevoegd
De vingerafdrukken zullen op initiatief van het gemeentebestuur worden gedigitaliseerd door middel van ad hoc-sensors. Het digitale beeld van de afdrukken zal dan via de diensten van het Rijksregisters op  een beveiligde manier worden doorgestuurd naar de producent van de identiteitskaart om er elektronisch in te worden geïntegreerd.
Afdruk van wijsvinger
In principe zal een afdruk worden genomen van de wijsvinger. Als dat niet gaat (bv. wegens ziekte of handicap), zal er een afdruk worden genomen van een andere vinger. Daarbij geldt een rangorde. Eerst probeert men de middelvinger, dan de ringvinger, dan de pink en als laatste de duim.
Wanneer het tijdelijk niet mogelijk is om een afdruk te nemen, zal de identiteitskaart of vreemdelingenkaart uitgereikt worden zonder afdrukken. Maar die kaart zal een beperkte geldigheidsduur hebben van 12 maanden. Is het fysiek nooit mogelijk om een vingerafdruk te nemen, dan wordt de identiteitskaart uitgereikt zonder vingerafdrukken.
Het is aan het gemeentebestuur om ‘de onmogelijkheid tot het nemen van een vingerafdruk’ vast te stellen. Bij twijfel is een medisch attest vereist.
Geen vingerafdruk op Kids-ID
Alleen voor de aanmaak van een identiteitskaart die kan worden uitgereikt vanaf de leeftijd van 12 jaar, mogen vingerafdrukken worden afgenomen van minderjarigen onder de 12 jaar. De Kids-ID zal dus geen vingerafdrukken bevatten.
Verlies, diefstal of vernietiging
Bij verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart van een Belg ingeschreven in het bevolkingsregister kan
tijdens de kantooruren aangifte worden gedaan bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Het gemeentebestuur levert dan een attest van verlies, diefstal of vernietiging af. Bovendien brengt de gemeenteambtenaar de certificatiedienstverlener de opdracht om de certificaten buiten werking te stellen zodat de elektronische functies van de kaart niet meer functioneren. Het gemeentebestuur annuleert de identiteitskaart
aangifte worden gedaan bij de Helpdesk van het Rijksregister. De helpdesk zal de certificatiedienstverlener contacteren en de gemeente vragen om de kaart te annuleren. De houder van de kaart moet echter tijdens de kantooruren naar het gemeentebestuur gaan om een attest van verlies, diefstal of vernietiging te ontvangen en een nieuwe kaart aan te vragen.
buiten de kantooruren (of als het gemeentebestuur van de woonplaats niet bereikbaar is) aangifte worden gedaan bij de politie. In dat geval levert de politie het attest van verlies, diefstal of vernietiging af. De politie zal een kopie van dat attest doorsturen naar de Helpdesk van het Rijksregister zodat die de certificatiedienstverlener op de hoogte kan brengen. De Helpdesk verwittigt op zijn beurt de gemeente die de kaart zal annuleren.
Kaarten waarvan aangifte werd gedaan die worden teruggevonden, moeten worden ingeleverd bij het gemeentebestuur. Dat zal die kaarten dan vernietigen.
Let op: het KB van 10 december 2019 bevat in bijlage een nieuw model van het ‘attest van verlies, diefstal of vernietiging’.
Consulaire beroepsposten
Het besluit bevat ook de procedure voor afgifte van identiteitskaarten met vingerafdruk door de consulaire beroepsposten.
In werking: 30 december 2019 (behalve de procedure bij verlies, diefstal en vernietiging van de identiteitskaart met vingerafdruk. De datum van inwerkingtreding van het betrokken artikel 7 zal pas later worden vastgelegd).

Bron:  Koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten, BS 20 december 2019.