Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale dotatie voor diverse projecten politiezones daalt

Nieuws - 08/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale overheid maakt voor het jaar 2019 iets minder middelen vrij voor de ondersteuning van diverse projecten bij de lokale politiezones. De zogenaamde ‘dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren’ bedraagt meer concreet 8.187.288,87 euro. Dat is minder dan in 2018 en 2017 toen respectievelijk 8.247.289,17 euro en 8.387.288,87 euro werd uitbetaald.
De federale dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren bestaat intussen 3 jaar. Tot en met 2016 werd de ‘dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren’ uitgekeerd. Met, zoals blijkt uit de naam, minder gebruiksmogelijkheden. De heroriëntering van de dotatie zorgt voor een ruimer opzet en bredere inzet: de zones kunnen het geld onder meer gebruiken om de kosten te dekken voor de aanwerving van personeel, de aankoop van ANPR-camera’s, een fusie, of extra uitgaven verbonden aan een nieuwe penitentiaire instelling of gesloten centrum voor minderjarigen op het grondgebied van de zone.
Het KB van 20 december 2019 met de verdeling van de bedragen is net voor het jaareinde in het Belgisch Staatsblad verschenen. Eerder, op 20 december, was al een reeks andere dotatiebesluiten gepubliceerd (met o.a. de verdeling van de Salduz-toelage, de federale basistoelage en de toelage handhaving openbare orde).

Bron:  Koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, BS 31 december 2019.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, BS 11 april 2018.
Koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2017 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, BS 24 januari 2018.