Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Sectoraal akkoord politie: federale dotatie dekt extra kosten van loonsverhoging basiskader

Nieuws - 08/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 juli 2019 werd het geldelijk statuut van de het personeel van de politiediensten grondig herzien als gevolg van het nieuwe sectorale akkoord. De correctie van de loonschalen B4 en B5 (basiskader) - waarbij de bedragen van de weddentrappen werden opgewaardeerd en er 4 nieuwe weddetrappen werden toegevoegd - was één van vele wijzigingen. Een aanpassing die de gemeenten en politiezones opzadelde met heel wat extra kosten. Meerkosten die de federale overheid voor haar rekening wil nemen via een federale dotatie. Of toch voor het jaar 2019.
In totaal wordt 4,5 miljoen euro vrijgemaakt. Een bedrag dat verhoudingsgewijs wordt verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 30 juni 2019 per politiezones onder de loonschaal B4 en B5 vallen.
Het dotatiebesluit van 20 december 2019 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 juli 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018, BS 31 december 2019.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 26 juni 2019.