Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Reglementaire basis voor aanvullend pensioen van contractuelen bij politie, gerecht en federale overheid

Nieuws - 02/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het aanvullend pensioen voor de contractuelen van de politiediensten (federale én lokale politie), het gerechtspersoneel en het federaal openbaar ambt is een feit. De reglementaire basis voor de toekenning ervan is eind december in het Belgisch Staatsblad verschenen. De bepalingen hebben voor de meeste ambtenaren retroactief uitwerking vanaf 1 juli 2019.
Aanvullend pensioen
Het aanvullend pensioen is van toepassing op alle contractuele personeelsleden (behalve studenten) in dienst van
de federale overheidsdiensten;
de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen;
het ministerie van Landsverdediging en de diensten die ervan afhangen;
bepaalde rechtspersonen zoals de diensten van de rechterlijke orde, Fedasil en het BIPT;
een beleidscel op federaal niveau (let op alleen contractueel dat rechtstreeks is aangeworven door de cellen. Gedetacheerd personeel moet door hun oorspronkelijke instelling worden gedekt);
de geïntegreerde politie.
Werkgever betaalt vaste bijdrage
Het betreft een spaarsysteem dat volledig wordt gefinancierd door de werkgever. De personeelsleden moeten dus zelf niets bijdragen.
De werkgever betaalt een jaarlijkse vaste bijdrage. Die is vastgelegd op
1% van de referentiebezoldiging 2017 voor het jaar 2017
1,5% van de referentiebezoldiging 2018 voor het jaar 2018
3% van de referentiebezoldiging vanaf 1 januari 2019.
De bijdrage wordt berekend op basis van de brutowedde van de maand januari of, als dat niet kan, op basis van de brutowedde van de eerste maand dienst rekening houdend met het percentage die de prestaties vertegenwoordigen van een voltijdse baan. De concrete berekening wordt uitgebreid toegelicht in het KB van 11 december 2019.
Vanaf indiensttreding
Het voordeel van de aanvullende pensioenen die via het KB zijn ingevoerd wordt in aanmerking genomen vanaf de datum van indiensttreding, maar niet eerder dan 1 januari 2017, zonder afbreuk te doen aan de rechten die sommigen elders zouden hebben opgebouwd.
Aanpassing geldelijke besluiten
Via het KB van 11 december 2019 worden alle betrokken geldelijke besluiten aangepast. Met uitwerking op 1 juli 2019. Maar er wordt voorzien in een overgangsregeling voor personeel dat al een andere aanvullende pensioenregeling zou genieten. Diegene die genieten van een voordeliger systemen mogen dat houden.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten, BS 20 december 2019.