Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Reglementaire basis voor aanvullend pensioen van contractuelen bij politie, gerecht en federale overheid

Nieuws - 02/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het aanvullend pensioen voor de contractuelen van de politiediensten (federale én lokale politie), het gerechtspersoneel en het federaal openbaar ambt is een feit. De reglementaire basis voor de toekenning ervan is eind december in het Belgisch Staatsblad verschenen. De bepalingen hebben voor de meeste ambtenaren retroactief uitwerking vanaf 1 juli 2019.
Aanvullend pensioen
Het aanvullend pensioen is van toepassing op alle contractuele personeelsleden (behalve studenten) in dienst van
de federale overheidsdiensten;
de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen;
het ministerie van Landsverdediging en de diensten die ervan afhangen;
bepaalde rechtspersonen zoals de diensten van de rechterlijke orde, Fedasil en het BIPT;
een beleidscel op federaal niveau (let op alleen contractueel dat rechtstreeks is aangeworven door de cellen. Gedetacheerd personeel moet door hun oorspronkelijke instelling worden gedekt);
de geïntegreerde politie.
Werkgever betaalt vaste bijdrage
Het betreft een spaarsysteem dat volledig wordt gefinancierd door de werkgever. De personeelsleden moeten dus zelf niets bijdragen.
De werkgever betaalt een jaarlijkse vaste bijdrage. Die is vastgelegd op
1% van de referentiebezoldiging 2017 voor het jaar 2017
1,5% van de referentiebezoldiging 2018 voor het jaar 2018
3% van de referentiebezoldiging vanaf 1 januari 2019.
De bijdrage wordt berekend op basis van de brutowedde van de maand januari of, als dat niet kan, op basis van de brutowedde van de eerste maand dienst rekening houdend met het percentage die de prestaties vertegenwoordigen van een voltijdse baan. De concrete berekening wordt uitgebreid toegelicht in het KB van 11 december 2019.
Vanaf indiensttreding
Het voordeel van de aanvullende pensioenen die via het KB zijn ingevoerd wordt in aanmerking genomen vanaf de datum van indiensttreding, maar niet eerder dan 1 januari 2017, zonder afbreuk te doen aan de rechten die sommigen elders zouden hebben opgebouwd.
Aanpassing geldelijke besluiten
Via het KB van 11 december 2019 worden alle betrokken geldelijke besluiten aangepast. Met uitwerking op 1 juli 2019. Maar er wordt voorzien in een overgangsregeling voor personeel dat al een andere aanvullende pensioenregeling zou genieten. Diegene die genieten van een voordeliger systemen mogen dat houden.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten, BS 20 december 2019.