Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw jeugddelingquentierecht in Vlaanderen: aanvullende uitvoeringsbepalingen

Nieuws - 27/12/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 1 september 2019 heeft Vlaanderen een nieuw jeugddelinquentierecht. De klemtoon ligt op de verantwoordelijkheid van de jonge delinquent en het daaraan gekoppelde herstelgericht werken. Opvang in een gesloten gemeenschapsinstelling blijft mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar andere reacties. Basisregels vinden we in het Vlaams decreet Jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019, uitvoeringsbepalingen in het besluit van 5 april 2019. Een stevig kader dat de Vlaamse minister van Welzijn op een aantal punten verder aanvult. Met twee besluiten bepaalt hij de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, en de niet-toegelaten combinaties van gerechtelijke typemodules in de integrale jeugdhulp.

Binnenkort volgen allicht nog andere ministeriële besluiten. De nieuwe regelgeving wil immers dat de minister nog tal van andere zaken concretiseert in een besluit. Denk bijvoorbeeld nog aan de samenstelling en de werking van de begeleidingscommissie die toezicht houdt op de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de gemeenschapsinstellingen.

In werking: 1 september 2019.

Bron:
- Ministerieel besluit van 18 juli 2019 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, BS 17 december 2019.
- Ministerieel besluit van 18 juli 2019 tot vaststelling van de niet toegelaten combinaties van gerechtelijke typemodules in de integrale jeugdhulp, BS 17 december 2019.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 3 juli 2019.
- Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht.