Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw jeugddelingquentierecht in Vlaanderen: aanvullende uitvoeringsbepalingen

Nieuws - 27/12/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 1 september 2019 heeft Vlaanderen een nieuw jeugddelinquentierecht. De klemtoon ligt op de verantwoordelijkheid van de jonge delinquent en het daaraan gekoppelde herstelgericht werken. Opvang in een gesloten gemeenschapsinstelling blijft mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar andere reacties. Basisregels vinden we in het Vlaams decreet Jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019, uitvoeringsbepalingen in het besluit van 5 april 2019. Een stevig kader dat de Vlaamse minister van Welzijn op een aantal punten verder aanvult. Met twee besluiten bepaalt hij de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, en de niet-toegelaten combinaties van gerechtelijke typemodules in de integrale jeugdhulp.

Binnenkort volgen allicht nog andere ministeriële besluiten. De nieuwe regelgeving wil immers dat de minister nog tal van andere zaken concretiseert in een besluit. Denk bijvoorbeeld nog aan de samenstelling en de werking van de begeleidingscommissie die toezicht houdt op de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de gemeenschapsinstellingen.

In werking: 1 september 2019.

Bron:
- Ministerieel besluit van 18 juli 2019 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, BS 17 december 2019.
- Ministerieel besluit van 18 juli 2019 tot vaststelling van de niet toegelaten combinaties van gerechtelijke typemodules in de integrale jeugdhulp, BS 17 december 2019.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 3 juli 2019.
- Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht.