Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe, lagere drempelbedragen voor Europese aanbestedingsregels

Nieuws - 30/12/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. Hoewel de Europese Verordeningen (2019/1827 2019/1828 - 2019/1829 - 2019/1830) daarover rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten, neemt België de aangepaste drempels over in nationale wetgeving. De nieuwe drempelbedragen liggen ruim 3% lager dan de huidige bedragen. De reglementering wordt dus strenger. 

Daardoor zullen de komende 2 jaar meer overheidsopdrachten onderworpen zijn aan de Europese aanbestedingsregels. In 2022 worden weer nieuwe bedragen van kracht.

Aanbestedingen bij de politie

Voor de politiediensten in België zijn vooral de volgende nieuwe drempelbedragen van belang:

 • in het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren:
  • 5.350.000 euro (5.548.000 euro t.e.m. 31 december 2019) voor de overheidsopdrachten voor werken;
  • 139.000 euro (144.000 euro t.e.m. 31 december 2019) voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door de federale aanbestedende overheden en voor door deze laatste georganiseerde prijsvragen. Wat betreft overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door federale aanbestedende overheden die op het gebied van defensie werkzaam zijn, geldt deze drempel alleen voor opdrachten betreffende producten die onder bijlage 2, deel B vallen;
  • 214.000 euro (221.000 euro t.e.m. 31 december 2019) voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door aanbestedende overheden die niet kwalificeren als federale aanbestedende overheden en voor door deze overheden georganiseerde prijsvragen; deze drempel is ook van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op producten welke niet onder bijlage 2, deel B vallen en geplaatst zijn door federale aanbestedende overheden die op het gebied van defensie werkzaam zijn.
 • in het KB van 23 januari 2012 inzake plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied:
  • 5.350.000 (5.548.000 euro t.e.m. 31 december 2019) voor de opdrachten voor werken;
  • 428.000 euro (443.000 euro t.e.m. 31 december 2019) voor de opdrachten voor leveringen en voor diensten:
Vanaf 1 januari 2020

De aanpassingsbesluiten treden in werking op 1 januari 2020, voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, en voor de opdrachten en de concessies waarvoor (bij gebrek van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking) vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempels, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.

Bron:
- Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 24 december 2019.
- Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 27 december 2019.

Voor meer informatie over overheidsopdrachten verwijzen we u door naar de website Mercatus van Wolters Kluwer.