Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Wetsvoorstel lanceert politionele databank waarin burger zelf gestolen spullen kan zoeken

Nieuws - 26/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Kunnen slachtoffers van diefstal binnenkort zelf op zoek gaan naar hun spullen via een nieuwe online databank? In de Kamer ligt alvast een wetsvoorstel op tafel dat dit mogelijk maakt.

Bedoeling is meer concreet om burgers toegang te geven tot een nieuwe politionele databank waarop digitale foto’s staan van teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen waarvan de gerechtelijke overheden niet weten wie de eigenaar is. Slachtoffers van diefstal die een voorwerp herkennen, kunnen het dan gaan opeisen. Uiteraard niet zomaar, ze zullen moeten bewijzen dat het betrokken voorwerp het hunne is.
Publieke tool
De indieners van het wetsvoorstel willen op die manier een van de grote verzuchtingen bij diefstal aanpakken. Het blijkt op dit moment erg moeilijk om gestolen voorwerpen opnieuw bij de rechtmatige eigenaar te krijgen ondanks de inspanningen van de politiediensten. Vaak worden teruggevonden of in beslag genomen spullen waarvan de eigenaar niet gekend is, openbaar verkocht. Een centrale website of publieke tool geeft slachtoffers van diefstal alvast de kans om zelf op regelmatige tijdstippen op onderzoek te gaan, klinkt het.
Aanpassing Wet op het Politieambt
De oprichting van de zo’n databank vereist een aanpassing van de Wet op het Politieambt. Het wetsvoorstel voegt een nieuw artikel 44/2bis toe aan de wet: ‘de federale politie richt een databank in met digitale foto’s van goederen waarvan men vermoedt dat ze gestolen of geheeld zijn en waarvan de bevoegde gerechtelijke overheden de wettige eigenaar niet kennen’.

Het artikel duidt ook al enkele basisvoorwaarden:
- ‘een goed wordt pas na instemming van de bevoegde gerechtelijke overheid in de databank opgenomen’;
- ‘de databank is publiek toegankelijk via het internet. De lokale politie verleent toegang tot de databank aan wie daarom verzoekt’.

Voor de uitvoering van de bepalingen zou nog een aanvullend KB nodig zijn.

Bron: Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0781/001.