Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetsvoorstel lanceert politionele databank waarin burger zelf gestolen spullen kan zoeken

Nieuws - 26/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Kunnen slachtoffers van diefstal binnenkort zelf op zoek gaan naar hun spullen via een nieuwe online databank? In de Kamer ligt alvast een wetsvoorstel op tafel dat dit mogelijk maakt.

Bedoeling is meer concreet om burgers toegang te geven tot een nieuwe politionele databank waarop digitale foto’s staan van teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen waarvan de gerechtelijke overheden niet weten wie de eigenaar is. Slachtoffers van diefstal die een voorwerp herkennen, kunnen het dan gaan opeisen. Uiteraard niet zomaar, ze zullen moeten bewijzen dat het betrokken voorwerp het hunne is.
Publieke tool
De indieners van het wetsvoorstel willen op die manier een van de grote verzuchtingen bij diefstal aanpakken. Het blijkt op dit moment erg moeilijk om gestolen voorwerpen opnieuw bij de rechtmatige eigenaar te krijgen ondanks de inspanningen van de politiediensten. Vaak worden teruggevonden of in beslag genomen spullen waarvan de eigenaar niet gekend is, openbaar verkocht. Een centrale website of publieke tool geeft slachtoffers van diefstal alvast de kans om zelf op regelmatige tijdstippen op onderzoek te gaan, klinkt het.
Aanpassing Wet op het Politieambt
De oprichting van de zo’n databank vereist een aanpassing van de Wet op het Politieambt. Het wetsvoorstel voegt een nieuw artikel 44/2bis toe aan de wet: ‘de federale politie richt een databank in met digitale foto’s van goederen waarvan men vermoedt dat ze gestolen of geheeld zijn en waarvan de bevoegde gerechtelijke overheden de wettige eigenaar niet kennen’.

Het artikel duidt ook al enkele basisvoorwaarden:
- ‘een goed wordt pas na instemming van de bevoegde gerechtelijke overheid in de databank opgenomen’;
- ‘de databank is publiek toegankelijk via het internet. De lokale politie verleent toegang tot de databank aan wie daarom verzoekt’.

Voor de uitvoering van de bepalingen zou nog een aanvullend KB nodig zijn.

Bron: Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0781/001.