Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlabel publiceert tarieflijst 2020 voor takelen en stallen van voertuigen

Nieuws - 25/11/2019
-
Auteur 
Christine Van Geel


De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2019 de tarieflijst gepubliceerd voor het takelen en stallen van voertuigen. De nieuwe, geïndexeerde tarieven gelden vanaf 1 januari 2020.
Tarieven vanaf 1 januari 2020
Takeldiensten mogen vanaf 1 januari 2020 volgende tarieven (excl. 21% btw) aanrekenen als zij voertuigen takelen en stallen in schriftelijke opdracht van Vlabel:
 
TAKELEN, inbegrepen:
- verplaatsing van 1 tot 15 km
- de dag van de takeling
STALLEN:
- vanaf de dag na takeling
- tot de dag van vertrek
Van 8u tot 20u
van ma tot vrij, behalve feestdagen
Van 20u tot 8u
of op za, zo, en feestdagen
BINNEN OF OVERDEKT
BUITEN
TARIEF I
Voertuigen < 3,5 T
Meer dan 15 km: € 1,43 per km
Meer dan 15 km: € 2,13 per km
A. Staanplaats < wagen (bromfietsen, motors,...)
€ 84,22
€ 125,78
€ 1,43 per dag
€ 0,71 per dag
B. Staanplaats = wagen (wagens voor gemengd gebruik, monovolumes, bestelwagens, aanhangwagens,...)
€ 84,22
€ 125,78
€ 2,84 per dag
€ 1,43 per dag
C. Staanplaats > wagen
€ 84,22
€ 125,78
€ 4,27 per dag
€ 2,13 per dag
Vrachtwagens, autobussen en elk ander voertuig vanaf 3,5 T
Meer dan 15 km: € 2,52 per km
Meer dan 15 km: € 3,72 per km
 
TARIEF II
≥ 3,5 T - < 7,5 T
€ 168,45
€ 252,67
€ 4,92 per dag
€ 2,52 per dag
TARIEF III
≥ 7,5 T - < 19 T
€ 229,69
€ 344,55
van geval tot geval:
van € 5,63 tot € 11,72 per dag
van geval tot geval:
van € 2,84 tot € 5,63 per dag
TARIEF IV
≥ 19 T
€ 306,26
€ 459,39
Bijkomende voorwaarden:
de forfaitaire bedragen in bovenstaande tabel zijn maximumbedragen;
de tarieflijst is van toepassing op de facturen, gericht aan Vlabel;
het gewicht waarmee rekening wordt gehouden, is de maximaal toegelaten massa (MTM);
de dag en het uur van de oproep door de controleur van Vlabel bepaalt het tarief;
het aantal dagen van stalling wordt berekend vanaf de dag na het takelen van het voertuig tot op de dag van vertrek van het voertuig. Vlabel draagt geen stallingskosten die ontstaan na de verkoop van het voertuig ten aanzien van de nieuwe eigenaar;
het standaardtarief (€ 1,43) is van toepassing ongeacht of de garagehouder het voertuig binnen, overdekt, of buiten stalt. Enkel indien Vlabel uitdrukkelijk de opdracht geeft om het voertuig binnen of overdekt te stallen, mag het overeenstemmende tarief aangerekend worden;
deze prijzen zijn van toepassing op takelingen, uitgevoerd met of zonder laadvlak. De toepassing van de forfaitaire bedragen volgens de categorieën is afhankelijk van het getakelde voertuig en niet van het gebruikte takelvoertuig. Behoudens in de gevallen, vermeld in rubriek 2, mag geen enkel supplement aangerekend worden;
de schriftelijke opdracht moet uiterlijk binnen 72 uur bezorgd worden, zodat de takeldienst ze bij zijn factuur kan voegen. Idealiter wordt ze onmiddellijk afgeleverd.
Naast de tarieflijst bevat het bericht van Vlabel, dat in het Staatsblad van 22 november 2019 verscheen, ook nog de toepassingsvoorwaarden, de facturatie- en betalingsregels, de regels voor de teruggave van het voertuig en de algemene voorwaarden die de takeldienst moet naleven.
Aanhaling en inbeslagname voertuig
Controleurs van Vlabel die bij een controle op de openbare weg vaststellen dat een chauffeur zijn verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing niet heeft betaald, vragen de chauffeur om zijn rekening (samen met de boete en de eventuele verschuldigde interesten en kosten) ter plaatse te vereffenen.

Betaalt die niet onmiddellijk, dan zullen de Vlabel-controleurs een proces-verbaal van aanhaling opstellen en het voertuig laten takelen door een takelfirma die door Vlabel is erkend.

Betaalt de chauffeur de verschuldigde bedragen niet binnen een week na de vaststelling van de overtreding, dan kan Vlabel een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het voertuig in beslag te nemen (art. 3.13.2.0.4, VCF).

Het risico en de eventuele kosten die voortvloeien uit de aanhaling en het beslag, zijn ten laste van de belastingschuldige. Het beslag wordt na betaling van alle sommen en bijbehorende kosten die opgenomen zijn in het dwangbevel, opgeheven.
Verkoop voertuig
De gerechtsdeurwaarder kan het inbeslaggenomen voertuig openbaar verkopen (conform de bepalingen van het GW), om de nog niet betaalde belastingen, boetes, interesten en de invorderingskosten, inclusief de takel- en stallingskosten van het voertuig, te delgen. Het eventuele overschot wordt aan de belastingschuldige terugbetaald.
Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2
In zijn omzendbrief nr. FB/VLABEL/2016/2 van 29 maart 2016 geeft Vlabel richtlijnen voor aanhalingen en inbeslagnemingen van voertuigen.
In bijlage bij de omzendbrief zit een modelformulier ‘Schriftelijke opdracht tot het takelen en stallen van een voertuig’. Met deze schriftelijke opdracht vordert de Vlabel-controleur een takeldienst voor het takelen en stallen van een voertuig.
Ook deze omzendbrief bevat in bijlage de maximumtarieven die de erkende takeldiensten mogen aanrekenen voor het takelen en stallen van voertuigen, samen met de toepassingsvoorwaarden.
Deze tarieflijst, en de bijhorende toepassingsvoorwaarden, worden dus vanaf 1 januari 2020 vervangen door de nieuwe, geïndexeerde tarieflijst (met bijhorende toepassingsvoorwaarden) die bij het bericht van Vlabel van 6 november 2019 zit.

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht van 6 november 2019 over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2020, BS 22 november 2019.

Extra informatie:
-
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht van 3 december 2018 over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2019, BS 13 december 2018.
- Omzendbrief nr. FB/VLABEL/2016/2 van 29 maart 2016. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen - Erkenning van de takeldiensten, BS 4 april 2016.