Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlabel publiceert tarieflijst 2020 voor takelen en stallen van voertuigen

Nieuws - 25/11/2019
-
Auteur 
Christine Van Geel


De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2019 de tarieflijst gepubliceerd voor het takelen en stallen van voertuigen. De tarieven stijgen met iets minder dan 0,5%. De geïndexeerde tarieven gelden vanaf 1 januari 2020.
Tarieven vanaf 1 januari 2020
Takeldiensten mogen vanaf 1 januari 2020 volgende tarieven (excl. 21% btw) aanrekenen als zij voertuigen takelen en stallen in schriftelijke opdracht van Vlabel:
 
TAKELEN, inbegrepen:
- verplaatsing van 1 tot 15 km
- de dag van de takeling
STALLEN:
- vanaf de dag na takeling
- tot de dag van vertrek
Van 8u tot 20u
van ma tot vrij, behalve feestdagen
Van 20u tot 8u
of op za, zo, en feestdagen
BINNEN OF OVERDEKT
BUITEN
TARIEF I
Voertuigen < 3,5 T
Meer dan 15 km: € 1,43 per km
Meer dan 15 km: € 2,13 per km
A. Staanplaats < wagen (bromfietsen, motors,...)
€ 84,22
€ 125,78
€ 1,43 per dag
€ 0,71 per dag
B. Staanplaats = wagen (wagens voor gemengd gebruik, monovolumes, bestelwagens, aanhangwagens,...)
€ 84,22
€ 125,78
€ 2,84 per dag
€ 1,43 per dag
C. Staanplaats > wagen
€ 84,22
€ 125,78
€ 4,27 per dag
€ 2,13 per dag
Vrachtwagens, autobussen en elk ander voertuig vanaf 3,5 T
Meer dan 15 km: € 2,52 per km
Meer dan 15 km: € 3,72 per km
 
TARIEF II
≥ 3,5 T - < 7,5 T
€ 168,45
€ 252,67
€ 4,92 per dag
€ 2,52 per dag
TARIEF III
≥ 7,5 T - < 19 T
€ 229,69
€ 344,55
van geval tot geval:
van € 5,63 tot € 11,72 per dag
van geval tot geval:
van € 2,84 tot € 5,63 per dag
TARIEF IV
≥ 19 T
€ 306,26
€ 459,39
Bijkomende voorwaarden:
de forfaitaire bedragen in bovenstaande tabel zijn maximumbedragen;
de tarieflijst is van toepassing op de facturen, gericht aan Vlabel;
het gewicht waarmee rekening wordt gehouden, is de maximaal toegelaten massa (MTM);
de dag en het uur van de oproep door de controleur van Vlabel bepaalt het tarief;
het aantal dagen van stalling wordt berekend vanaf de dag na het takelen van het voertuig tot op de dag van vertrek van het voertuig. Vlabel draagt geen stallingskosten die ontstaan na de verkoop van het voertuig ten aanzien van de nieuwe eigenaar;
het standaardtarief (€ 1,43) is van toepassing ongeacht of de garagehouder het voertuig binnen, overdekt, of buiten stalt. Enkel indien Vlabel uitdrukkelijk de opdracht geeft om het voertuig binnen of overdekt te stallen, mag het overeenstemmende tarief aangerekend worden;
deze prijzen zijn van toepassing op takelingen, uitgevoerd met of zonder laadvlak. De toepassing van de forfaitaire bedragen volgens de categorieën is afhankelijk van het getakelde voertuig en niet van het gebruikte takelvoertuig. Behoudens in de gevallen, vermeld in rubriek 2, mag geen enkel supplement aangerekend worden;
de schriftelijke opdracht moet uiterlijk binnen 72 uur bezorgd worden, zodat de takeldienst ze bij zijn factuur kan voegen. Idealiter wordt ze onmiddellijk afgeleverd.
Naast de tarieflijst bevat het bericht van Vlabel, dat in het Staatsblad van 22 november 2019 verscheen, ook nog de toepassingsvoorwaarden, de facturatie- en betalingsregels, de regels voor de teruggave van het voertuig en de algemene voorwaarden die de takeldienst moet naleven.
Aanhaling en inbeslagname voertuig
Controleurs van Vlabel die bij een controle op de openbare weg vaststellen dat een chauffeur zijn verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing niet heeft betaald, vragen de chauffeur om zijn rekening (samen met de boete en de eventuele verschuldigde interesten en kosten) ter plaatse te vereffenen.

Betaalt die niet onmiddellijk, dan zullen de Vlabel-controleurs een proces-verbaal van aanhaling opstellen en het voertuig laten takelen door een takelfirma die door Vlabel is erkend.

Betaalt de chauffeur de verschuldigde bedragen niet binnen een week na de vaststelling van de overtreding, dan kan Vlabel een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het voertuig in beslag te nemen (art. 3.13.2.0.4, VCF).

Het risico en de eventuele kosten die voortvloeien uit de aanhaling en het beslag, zijn ten laste van de belastingschuldige. Het beslag wordt na betaling van alle sommen en bijbehorende kosten die opgenomen zijn in het dwangbevel, opgeheven.
Verkoop voertuig
De gerechtsdeurwaarder kan het inbeslaggenomen voertuig openbaar verkopen (conform de bepalingen van het GW), om de nog niet betaalde belastingen, boetes, interesten en de invorderingskosten, inclusief de takel- en stallingskosten van het voertuig, te delgen. Het eventuele overschot wordt aan de belastingschuldige terugbetaald.
Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2
In zijn omzendbrief nr. FB/VLABEL/2016/2 van 29 maart 2016 geeft Vlabel richtlijnen voor aanhalingen en inbeslagnemingen van voertuigen.
In bijlage bij de omzendbrief zit een modelformulier ‘Schriftelijke opdracht tot het takelen en stallen van een voertuig’. Met deze schriftelijke opdracht vordert de Vlabel-controleur een takeldienst voor het takelen en stallen van een voertuig.
Ook deze omzendbrief bevat in bijlage de maximumtarieven die de erkende takeldiensten mogen aanrekenen voor het takelen en stallen van voertuigen, samen met de toepassingsvoorwaarden.
Deze tarieflijst, en de bijhorende toepassingsvoorwaarden, worden dus vanaf 1 januari 2020 vervangen door de nieuwe, geïndexeerde tarieflijst (met bijhorende toepassingsvoorwaarden) die bij het bericht van Vlabel van 6 november 2019 zit.

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht van 6 november 2019 over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2020, BS 22 november 2019.

Extra informatie:
-
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht van 3 december 2018 over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2019, BS 13 december 2018.
- Omzendbrief nr. FB/VLABEL/2016/2 van 29 maart 2016. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen - Erkenning van de takeldiensten, BS 4 april 2016.