Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse beleidsnota justitie: focus op slachtofferhulp, begeleiding van delinquenten, bestuurlijke handhaving en digitalisering

Nieuws - 20/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Met Zuhal Demir heeft Vlaanderen voor het eerst een eigen minister van Justitie en Handhaving. En een stevige beleidsnota voor de komende 5 jaar.

Minister Demir legt de focus in de eerste plaats op slachtofferhulp. Er komen nieuwe initiatieven zodat slachtoffers beter hun weg vinden in de juridische procedure en het hulpverleningsaanbod. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar slachtoffers van tienerpooiers en van seksueel, intrafamiliaal of eergerelateerd geweld.

Vermijden dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt, sluit daar naadloos bij aan. Daarom zal de minister inzetten om een intensieve begeleiding van delinquenten, binnen en buiten de gevangenis. Ze wil recidive systematisch meten, begeleiding op maat aanbieden en re-integratiemaatregelen nemen.

Daarnaast zal de Vlaamse bestuurlijke handhaving de komende jaren worden uitgebouwd. Minister Demir wil via bestuurlijke handhavingsmiddelen vermijden dat de georganiseerde misdaad, ondermijnende criminaliteit en criminele bendes misbruik maken van de Vlaamse en lokale maatregelen en procedures. Er komt daarom een decretaal kader waarvan ook de lokale besturen gebruik kunnen maken voor de weigering, schorsing of intrekking van (omgevings)vergunningen, subsidies, concessies en overheidsopdrachten wanneer blijkt dat een burger of onderneming crimineel is.

Digitalisering zal de rode draad vormen binnen het volledige Vlaamse justitie- en handhavingsbeleid. Een betere doorstroming van informatie en uitwisseling van gegevens is volgens de minister van cruciaal belang.
Vlaams justitiebeleid: 5 strategische doelstellingen
Jeugddelinquentierecht- implementatie van het Decreet Jeugddelinquentierecht
- extra aandacht voor de aanpak van minderjarige delictplegers (evidence-based aanpak)
Slachtofferondersteuning- verfijning van de steun aan slachtoffers door de tussenkomsten van slachtofferonthaal aan te passen aan de specifieke verwachtingen en de context van het slachtoffer
Juridische eerstelijnsbijstand- verdere uitrol van een laagdrempelig, kwalitatieve en efficiënte bijstandsprocedure
Begeleiding delinquenten- nieuwe initiatieven om de re-integratie van delinquenten te bevorderen en recidive te beperken (o.a. nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening, optimalisering elektronisch toezicht en versterking rol justitiehuizen)
- extra aandacht voor daders met multiproblematiek
- structurele aanpak van radicalisering
Samenwerking- verdieping van de samenwerking van de justitiehuizen met justitie, politie, hulpverlening en lokale besturen
Bestuurlijke handhaving: 4 strategische doelstellingen
Afstemmen en stroomlijnen van Vlaams en federaal beleid- maatregelen om het Vlaamse en federale strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen
- de strafrechtelijke en bestuurlijke prioriteiten evalueren en het beleid op één lijn brengen
- de aanpak door de inspectiediensten coördineren
Kaderdecreet- implementatie, evaluatie en uitbreiding van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
Georganiseerde misdaad- ontwikkelen van een decretaal kader voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnen misdaad door lokale besturen
Bestuursrechtspraak- verdere uitbouw van de Vlaamse bestuursrechtspraak
- optimalisatie van de procedureregels (onderzoek naar de oprichting van één Vlaams Bestuursrechtscollege )

Bron: Beleidsnota Justitie en Handhaving 2019-2024, Vlaams Parlement, nr. 137.