Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaamse beleidsnota justitie: focus op slachtofferhulp, begeleiding van delinquenten, bestuurlijke handhaving en digitalisering

Nieuws - 20/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Met Zuhal Demir heeft Vlaanderen voor het eerst een eigen minister van Justitie en Handhaving. En een stevige beleidsnota voor de komende 5 jaar.

Minister Demir legt de focus in de eerste plaats op slachtofferhulp. Er komen nieuwe initiatieven zodat slachtoffers beter hun weg vinden in de juridische procedure en het hulpverleningsaanbod. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar slachtoffers van tienerpooiers en van seksueel, intrafamiliaal of eergerelateerd geweld.

Vermijden dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt, sluit daar naadloos bij aan. Daarom zal de minister inzetten om een intensieve begeleiding van delinquenten, binnen en buiten de gevangenis. Ze wil recidive systematisch meten, begeleiding op maat aanbieden en re-integratiemaatregelen nemen.

Daarnaast zal de Vlaamse bestuurlijke handhaving de komende jaren worden uitgebouwd. Minister Demir wil via bestuurlijke handhavingsmiddelen vermijden dat de georganiseerde misdaad, ondermijnende criminaliteit en criminele bendes misbruik maken van de Vlaamse en lokale maatregelen en procedures. Er komt daarom een decretaal kader waarvan ook de lokale besturen gebruik kunnen maken voor de weigering, schorsing of intrekking van (omgevings)vergunningen, subsidies, concessies en overheidsopdrachten wanneer blijkt dat een burger of onderneming crimineel is.

Digitalisering zal de rode draad vormen binnen het volledige Vlaamse justitie- en handhavingsbeleid. Een betere doorstroming van informatie en uitwisseling van gegevens is volgens de minister van cruciaal belang.
Vlaams justitiebeleid: 5 strategische doelstellingen
Jeugddelinquentierecht- implementatie van het Decreet Jeugddelinquentierecht
- extra aandacht voor de aanpak van minderjarige delictplegers (evidence-based aanpak)
Slachtofferondersteuning- verfijning van de steun aan slachtoffers door de tussenkomsten van slachtofferonthaal aan te passen aan de specifieke verwachtingen en de context van het slachtoffer
Juridische eerstelijnsbijstand- verdere uitrol van een laagdrempelig, kwalitatieve en efficiënte bijstandsprocedure
Begeleiding delinquenten- nieuwe initiatieven om de re-integratie van delinquenten te bevorderen en recidive te beperken (o.a. nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening, optimalisering elektronisch toezicht en versterking rol justitiehuizen)
- extra aandacht voor daders met multiproblematiek
- structurele aanpak van radicalisering
Samenwerking- verdieping van de samenwerking van de justitiehuizen met justitie, politie, hulpverlening en lokale besturen
Bestuurlijke handhaving: 4 strategische doelstellingen
Afstemmen en stroomlijnen van Vlaams en federaal beleid- maatregelen om het Vlaamse en federale strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen
- de strafrechtelijke en bestuurlijke prioriteiten evalueren en het beleid op één lijn brengen
- de aanpak door de inspectiediensten coördineren
Kaderdecreet- implementatie, evaluatie en uitbreiding van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
Georganiseerde misdaad- ontwikkelen van een decretaal kader voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnen misdaad door lokale besturen
Bestuursrechtspraak- verdere uitbouw van de Vlaamse bestuursrechtspraak
- optimalisatie van de procedureregels (onderzoek naar de oprichting van één Vlaams Bestuursrechtscollege )

Bron: Beleidsnota Justitie en Handhaving 2019-2024, Vlaams Parlement, nr. 137.