Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen

Nieuws - 19/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Aerodynamische voorzieningen op bussen, vrachtwagens en hun aanhangwagens die slecht werken, onveilig zijn of gebreken vertonen, mogen in geen geval gebruikt worden. Niet, nooit. Ze moeten altijd in gesloten stand worden gehouden. En indien mogelijk onmiddellijk gedemonteerd. Dat staat in een gloednieuwe Europese Verordening 2019/1916, samen met tal van andere nieuwigheden om de veiligheid bij het gebruik van aerodynamica op voertuigen te vergroten. De nieuwe regels zijn vanaf 8 december 2019 rechtstreeks van toepassing in àlle lidstaten.
Gebruiksverbod in stedelijke gebieden
Vanaf 8 december mogen de lidstaten voertuigen of voertuigcombinaties verbieden om in stedelijke of interstedelijke gebieden te rijden met de aerodynamische voorzieningen in de gebruiksstand als de bevoegde autoriteiten dit voorschrijven, rekening houdend met de speciale kenmerken van deze gebieden. Met andere woorden waar de snelheidsbeperking 50km/u of minder bedraagt en waar er veel kwetsbare gebruikers zijn.
Gebruiksverbod in bepaalde gebieden en situaties
Aerodynamische voorzieningen moeten zich altijd in gesloten stand bevinden in situaties of gebieden waar bijzondere aandacht nodig is. Dit kan het geval zijn
bij het manoeuvreren, achteruitrijden of parkeren van het voertuig;
als het voertuig geparkeerd is;
bij het in- of uitladen van het voertuig.
Bijzondere voorschriften voor intermodaal vervoer
Voor het gebruik van aerodynamische voorzieningen bij intermodale vervoersoperaties gelden bijzondere voorschriften:
tijdens de voorbereiding van het vervoer en tijdens het vervoer zelf moeten de voorzieningen zich in de gesloten stand bevinden;
de voorzieningen mogen niet meer dan 25 mm uitsteken aan elke zijde van het voertuig;
de totale breedte van het voertuig, voorzieningen inbegrepen, mag niet meer dan 2.600 mm bedragen.
Uitzondering
Er bestaat een uitzondering op de bepalingen m.b.t. het gebruiksverbod in bepaalde gebieden of situaties en de bijzondere voorschriften voor intermodaal vervoer. De voorzieningen moeten zich niet in de gesloten stand bevinden als ze volgens de voorwaarden uit Verordening 1230/2012 niet intrekbaar of inklapbaar hoeven te zijn omdat de maximumafmetingen in alle omstandigheden worden nageleefd.
Wegcode
Herinner dat onze Wegcode in artikel 34bis stelt dat
het verboden is om andere aerodynamische voorzieningen te gebruiken dan die welke voorzien zijn of voorgeschreven zijn in het technisch reglement van de auto’s;
deze voorzieningen alleen op de autosnelwegen en de autowegen mogen worden gebruikt;
de voorzieningen ingeklapt, ingetrokken of verwijderd moeten worden door de bestuurder in omstandigheden waarin de veiligheid van andere weggebruikers of van de bestuurder in gevaar is.

Bron:  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 van de Commissie van 15 november 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het gebruik van de aerodynamische voorzieningen krachtens Richtlijn 96/53/EG van de Raad, Pb.L. 18 november 2019, afl. L297/3.