Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen

Nieuws - 19/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Aerodynamische voorzieningen op bussen, vrachtwagens en hun aanhangwagens die slecht werken, onveilig zijn of gebreken vertonen, mogen in geen geval gebruikt worden. Niet, nooit. Ze moeten altijd in gesloten stand worden gehouden. En indien mogelijk onmiddellijk gedemonteerd. Dat staat in een gloednieuwe Europese Verordening 2019/1916, samen met tal van andere nieuwigheden om de veiligheid bij het gebruik van aerodynamica op voertuigen te vergroten. De nieuwe regels zijn vanaf 8 december 2019 rechtstreeks van toepassing in àlle lidstaten.
Gebruiksverbod in stedelijke gebieden
Vanaf 8 december mogen de lidstaten voertuigen of voertuigcombinaties verbieden om in stedelijke of interstedelijke gebieden te rijden met de aerodynamische voorzieningen in de gebruiksstand als de bevoegde autoriteiten dit voorschrijven, rekening houdend met de speciale kenmerken van deze gebieden. Met andere woorden waar de snelheidsbeperking 50km/u of minder bedraagt en waar er veel kwetsbare gebruikers zijn.
Gebruiksverbod in bepaalde gebieden en situaties
Aerodynamische voorzieningen moeten zich altijd in gesloten stand bevinden in situaties of gebieden waar bijzondere aandacht nodig is. Dit kan het geval zijn
bij het manoeuvreren, achteruitrijden of parkeren van het voertuig;
als het voertuig geparkeerd is;
bij het in- of uitladen van het voertuig.
Bijzondere voorschriften voor intermodaal vervoer
Voor het gebruik van aerodynamische voorzieningen bij intermodale vervoersoperaties gelden bijzondere voorschriften:
tijdens de voorbereiding van het vervoer en tijdens het vervoer zelf moeten de voorzieningen zich in de gesloten stand bevinden;
de voorzieningen mogen niet meer dan 25 mm uitsteken aan elke zijde van het voertuig;
de totale breedte van het voertuig, voorzieningen inbegrepen, mag niet meer dan 2.600 mm bedragen.
Uitzondering
Er bestaat een uitzondering op de bepalingen m.b.t. het gebruiksverbod in bepaalde gebieden of situaties en de bijzondere voorschriften voor intermodaal vervoer. De voorzieningen moeten zich niet in de gesloten stand bevinden als ze volgens de voorwaarden uit Verordening 1230/2012 niet intrekbaar of inklapbaar hoeven te zijn omdat de maximumafmetingen in alle omstandigheden worden nageleefd.
Wegcode
Herinner dat onze Wegcode in artikel 34bis stelt dat
het verboden is om andere aerodynamische voorzieningen te gebruiken dan die welke voorzien zijn of voorgeschreven zijn in het technisch reglement van de auto’s;
deze voorzieningen alleen op de autosnelwegen en de autowegen mogen worden gebruikt;
de voorzieningen ingeklapt, ingetrokken of verwijderd moeten worden door de bestuurder in omstandigheden waarin de veiligheid van andere weggebruikers of van de bestuurder in gevaar is.

Bron:  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 van de Commissie van 15 november 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het gebruik van de aerodynamische voorzieningen krachtens Richtlijn 96/53/EG van de Raad, Pb.L. 18 november 2019, afl. L297/3.