Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Alle Brusselse MUG’s verplicht geel met geel-groen dambordmotief vanaf eind 2021

Nieuws - 15/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Brusselse ziekenhuizen die een erkenning willen voor hun MUG-functie, moeten ervoor zorgen dat hun MUG-voertuigen voldoen aan de federale normen die in 2017 zijn vastgelegd voor alle voertuigen die worden ingezet binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Dit wil zeggen dat ze aan de buitenkant geel moeten zijn met grote geel/groene vlakken in dambordmotief. De regionale normen die door de Brusselse minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn opgesteld, zijn niet meer van toepassing.
Het gewest geeft daarmee uitvoering aan de afspraken uit het Protocolakkoord Dringende Geneeskundige Hulp van 27 maart 2017. In dat akkoord hebben de federale overheid, gemeenschappen en gewesten afgesproken om de uiterlijke kenmerken van voertuigen die worden ingeschakeld voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer, te uniformiseren. Het is immers van cruciaal belang om de voertuigen snel te herkennen bij incidenten.
Implementatie op verschillende niveaus
De implementatie van die beslissing is gezien onze Belgische structuur niet eenvoudig. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer is een bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten. De uiterlijke kenmerken voor deze voertuigen zijn intussen ingeschreven in eigen regelgeving.
Het dringend ziekenvervoer is echter een federale bevoegdheid. De unieke kenmerken voor de middelen ingezet binnen het 112-systeem, zijn vastgelegd in het KB van 12 november 2017. Maar de middelen DGH zijn enerzijds ziekenwagens en anderzijds de MUG’s. Een MUG is een functie van een ziekenhuis: meer concreet de functie mobiele urgentiegroep, verbonden aan de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg.
Sinds de 6de Staatshervorming zijn de Gemeenschappen bevoegd voor het bepalen van de erkenningsnormen voor ziekenhuizen. De aanpassing van de unieke uiterlijke kenmerken van een MUG, als functie van een ziekenhuis en in overeenstemming met de unieke uiterlijke kenmerken van ziekenwagens DGH, is daarom een taak van de Gemeenschappen.
Vandaag zorgt het Verenigd College van Brussel-Hoofdstad voor de nodige aanpassingen in het KB van 10 augustus 1998 dat de erkenningsnormen voor MUG-functies bevat. Maar let op: deze aanpassingen gelden alleen voor het Brussels Gewest. Vlaanderen heeft eind 2018 al een gelijkaardige wijziging doorgevoerd.
Normen voor Brusselse MUG’s
Ziekenhuizen die een erkenning willen voor hun MUG-functie, moeten onder meer beschikken over ten minste 1 MUG-voertuig dat gestationeerd is op de plaats waar het medisch interventieteam zich bevindt. Het voertuig moet conform zijn aan de bepalingen van het KB van 12 november 2017. Dit wil zeggen dat de voertuigen geel moeten zijn van kleur, uitgerust met een Battenburg-striping (grote gele en groene vlakken in dambordmotief), op de zijkanten het rode 112-logo, op de achterkant een zo groot mogelijk oppervlak geel/groene chevrons en de vermelding ‘112’ en ‘MUG’ in het rood. De motorkap is in fluorescent geel/groen en krijgt ook weer de vermelding ‘112’ en ‘MUG’in het rood.
Het individueel of gecombineerd gebruik van een of meerdere uiterlijke kenmerken is niet toegelaten door andere diensten en/of andere voertuigen. Uitzonderingen hierop kunnen alleen mits toelating door de federale minister van Volksgezondheid.
Deze kenmerken zijn verplicht: sinds 7 juni 2018 voor alle voertuigen die nieuw in dienst worden genomen, en vanaf 7 december 2021 voor de voertuigen die al in dienst zijn.
Het besluit van het Verenigd College treedt in werking op 17 november 2019.

Bron: Besluit van het Verenigd College van 17 oktober 2019 tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, BS 7 november 2019.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te worden erkend, BS 28 november 2018.
Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening.