Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Minister De Crem geeft stand van zaken over Directie Beveiliging binnen federale politie

Nieuws - 18/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Ruim een jaar geleden gingen de eerste beveiligingsagenten van start bij de Directie Beveiliging van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie (DAB Beveiliging). Maar hoe staat het intussen met deze dienst? Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem gaf een stand van zaken in de Kamer.
Krachten bundelen
De Directie Beveiliging werd in 2017 in het leven geroepen als antwoord op de aanslagen in Parijs. Bedoeling was om de krachten van de verschillende veiligheidsdiensten en korpsen te bundelen in een nieuwe Directie onder het gezag van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie (DAB Beveiliging).

Eens volledig operationeel zal de DAB instaan voor de beveiligingsopdrachten bedoeld in artikel 23 van de Wet op het Politieambt, voor de beveiliging van de Koninklijke paleizen, de infrastructuren van SHAPE en van de NAVO, de internationale en Europese instellingen, de nationale en internationale overheidsgebouwen, de kritieke infrastructuren, de nucleaire sites, de hoven en rechtbanken, de infrastructuren van Brussels Airport, de beveiliging van politionele operaties en de uitvoering van begeleidingen met een supranationaal karakter. Alle opdrachten zijn uitdrukkelijk opgenomen in de Wet op het Politieambt.
Ruim de helft aangeworven
Bedoeling is dat de DAB op termijn 1.660 personeelsleden telt. De meerderheid wordt gerekruteerd vanuit Defensie, Justitie, de Civiele Bescherming en Brussels Airport Company (BAC). Aangevuld met externe burgerwerving volgens een procedure die vergelijkbaar is met de externe werving van de politie-inspecteurs.

En hoewel het personeelsbestand progressief toeneemt, zijn de aanwervingen nog lang niet rond. Minister De Crem gaf in zijn betoog alvast wat cijfers.

In oktober 2019 beschikte de DAB over een personeelsbestand van 971 eenheden. Daarmee is ruim de helft (58%) van het personeel aangeworven:
- 19 personeelsleden bij de centrale directie
- 10 voor de uitwerking van opdrachten in het kader van de operationele reserve, de nucleaire reserve, de opleiding en de kritieke infrastructuur
- 133 voor de beveiliging van de nucleaire sites (Tihange en Fleurus)
- 63 voor de beveiliging van Brussels Airport
- 746 voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen.
Scharnierjaar 2020
2020 wordt een belangrijk jaar voor de Directie. Na de nucleaire sites van Fleurus en Tihange en de luchthaven van Zaventem neemt de DAB de (beveiligings)opdrachten van de politie van de hoven en rechtbanken over. Deze operatie is volop aan de gang. Maar op 1 maart 2020 zou deze operatie over het hele grondgebied voltrokken moeten zijn. Voor de beveiliging van de kritieke infrastructuur zou de personeelssterkte op peil moeten zijn in september 2020.

Bron: Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 13 november 2019

Zie ook: Wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie, BS 27 november 2017.