Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaamse beleidsnota Mobiliteit: minister Peeters geeft ‘Vision Zero’ prominente plaats

Nieuws - 14/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De jaarcijfers tonen dat ons verkeer nog altijd verre van veilig is. Daarom blijft kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de komende jaren strijden voor een daling van het aantal verkeersdoden en houdt ze vast aan ‘Vision Zero’, de doelstelling van nul verkeersdoden, tegen 2050.

Het verkeersveiligheidsconcept krijgt een prominente plaats in haar beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024’. Minister Peeters wil resoluut verdergaan op de ingeslagen weg en maatregelen nemen zodat het aantal verkeersdoden opnieuw daalt, met daarbij bijzondere aandacht voor de kwetsbare weggebruiker.

Keypoints daarbij zijn de plannen om
- (potentiële) conflictzones te verminderen, in de eerste plaats voor de kwetsbare weggebruikers (quick wins, maar ook structurele herinrichting) en het in beeld brengen van het subjectieve onveiligheidsgevoel van kwetsbare weggebruikers;
- te blijven inzetten op een vlotte doorstroming (slimme verkeerslichten, vrije busbanen, minder hinder bij wegenwerken);
- de controle en handhaving aan te scherpen (aanpassing keuringsvoorschriften, meer trajectcontroles, GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en 50);
- een nieuw verkeersveiligheidsplan (2021-2025) op te maken op basis van de 5 E’s (education, enforcement, engineering, evaluation, engagement);
verkeersveilig gedrag bij álle weggebruikers te stimuleren (met een leesbare en juridisch consistente Vlaamse Wegcode, nieuw onderzoek naar verkeersongevallen en -veiligheid, verkeersveiligheidsaudits, investeringen met inkomsten uit verkeersboetes);
- verder te investeren in een verkeersveilig, kwalitatief en aantrekkelijk fietsnetwerk (verdubbeling van de investeringen, de fiets als volwaardig initiatief).

Daarnaast wil de minister o.a.
- werk maken van kwalitatieve, sterk verknoopte vervoersnetwerken gericht op een duurzame modal shift voor zowel personen als goederen;
- herkenbare en gebruiksvriendelijke mobipunten (combimobiliteit) creëren;
- werken aan een aantrekkelijker openbaar en collectief vervoer (uitvoering van het Decreet basisbereikbaarheid).

Bron: Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024, Vl. Parlement, nr. 121.