Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse beleidsnota Mobiliteit: minister Peeters geeft ‘Vision Zero’ prominente plaats

Nieuws - 14/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De jaarcijfers tonen dat ons verkeer nog altijd verre van veilig is. Daarom blijft kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de komende jaren strijden voor een daling van het aantal verkeersdoden en houdt ze vast aan ‘Vision Zero’, de doelstelling van nul verkeersdoden, tegen 2050.

Het verkeersveiligheidsconcept krijgt een prominente plaats in haar beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024’. Minister Peeters wil resoluut verdergaan op de ingeslagen weg en maatregelen nemen zodat het aantal verkeersdoden opnieuw daalt, met daarbij bijzondere aandacht voor de kwetsbare weggebruiker.

Keypoints daarbij zijn de plannen om
- (potentiële) conflictzones te verminderen, in de eerste plaats voor de kwetsbare weggebruikers (quick wins, maar ook structurele herinrichting) en het in beeld brengen van het subjectieve onveiligheidsgevoel van kwetsbare weggebruikers;
- te blijven inzetten op een vlotte doorstroming (slimme verkeerslichten, vrije busbanen, minder hinder bij wegenwerken);
- de controle en handhaving aan te scherpen (aanpassing keuringsvoorschriften, meer trajectcontroles, GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en 50);
- een nieuw verkeersveiligheidsplan (2021-2025) op te maken op basis van de 5 E’s (education, enforcement, engineering, evaluation, engagement);
verkeersveilig gedrag bij álle weggebruikers te stimuleren (met een leesbare en juridisch consistente Vlaamse Wegcode, nieuw onderzoek naar verkeersongevallen en -veiligheid, verkeersveiligheidsaudits, investeringen met inkomsten uit verkeersboetes);
- verder te investeren in een verkeersveilig, kwalitatief en aantrekkelijk fietsnetwerk (verdubbeling van de investeringen, de fiets als volwaardig initiatief).

Daarnaast wil de minister o.a.
- werk maken van kwalitatieve, sterk verknoopte vervoersnetwerken gericht op een duurzame modal shift voor zowel personen als goederen;
- herkenbare en gebruiksvriendelijke mobipunten (combimobiliteit) creëren;
- werken aan een aantrekkelijker openbaar en collectief vervoer (uitvoering van het Decreet basisbereikbaarheid).

Bron: Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024, Vl. Parlement, nr. 121.