Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Staatsveiligheid heeft rechtstreeks toegang tot beelden en persoonsgegevens van politiecamera’s, maar onder welke voorwaarden?

Nieuws - 05/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 25 mei 2018 hebben Staatsveiligheid en ADIV, onze militaire inlichtingendienst, rechtstreeks toegang tot de (realtime)beelden, de informatie en de persoonsgegevens die worden verzameld door de camera’s van de politiediensten. Maar aan welke voorwaarden is deze bepaling uit de nieuwe Camerawet gebonden? De regering zorgt voor duidelijkheid in een nieuw KB.
Daarmee wijzigt ze het KB van 12 oktober 2010 dat de regels bevat waarbinnen onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten rechtstreeks toegang hebben tot gegevensbanken. De regering verduidelijkt hier trouwens dat deze bepalingen gelden voor databanken van publieke én private (rechts)personen, zowel diegene waartoe onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu al toegang hebben (door of krachtens een wet of met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke) als de databanken waartoe ze in de toekomst toegang zullen krijgen.
Toegang tot welke gegevens?
De wet van 21 maart 2018 geeft onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten rechtstreeks toegang tot
de informatie en persoonsgegevens verzameld door camera’s die de politie wettelijk mag gebruiken conform de autorisatieprocedures bepaald voor zichtbaar cameragebruik of voor niet-zichtbaar gebruik in de Wet op het Politieambt (WPA). Dit omvat ook het bekijken van beelden in real time;
de informatie en persoonsgegevens verzameld door deze camera’s die verwerkt zijn in een politionele databank bedoeld in artikel 44/2 van de WPA.
In tegenstelling tot vroeger is het dus niet meer nodig om toegang te vragen. Bovendien zullen de politiediensten geen controle uitoefenen op het bekijken van de beelden in real time door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Voorwaarden voor rechtstreekse toegang
Zoals gezegd is het KB van 12 oktober 2010 van toepassing. De regels die daarin zijn vastgelegd, worden nu aangevuld én geüpdatet. Die updates gelden - zoals hierboven beschreven - voor alle toegangen tot gegevensbanken door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Het besluit stelt onder meer:
het diensthoofd houdt permanent de nominatieve lijst bij van de personen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de gegevensbank;
de verwerkingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden in de gegevensbank gelogd;
de verwerkingen en logbestanden worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die ter beschikking worden gesteld van het Vast Comité I;
wanneer rechtstreekse toegang technisch onmogelijk is, wordt de informatie onmiddellijk meegedeeld aan de betrokken agent die gemachtigd is om toegang te krijgen tot de gegevens, voor zover deze nuttig is voor zijn functie of opdracht.
In werking: 14 november 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 2 oktober 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 4 november 2019.

Extra informatie:
Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 16 april 2018.