Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Minderjarige moet onmiddellijk cassatieberoep kunnen instellen tegen beslissing tot uithandengeving

Nieuws - 28/10/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Het Grondwettelijk Hof vindt dat een minderjarige die geconfronteerd wordt met een beslissing tot uithandengeving, hiertegen onmiddellijk een cassatieberoep moet kunnen instellen. En dus niet moet wachten tot na het eindvonnis. Hem die mogelijkheid ontzeggen, schendt de Grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof gezegd in antwoord op twee prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie.
Een minderjarige kan sinds 1 februari 2015 geen onmiddellijk cassatieberoep meer instellen tegen de beslissing van de jeugdrechtbank om hem uit handen te geven. Het Hof zegt dat het recht op een cassatieberoep enkel aan een rechtzoekende kan ontzegd worden als daar een redelijke verantwoording voor is.
Het Hof stelt vast dat de onmogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen de uithandengeving op onevenredige wijze de rechten van de minderjarige beperkt.
Een beslissing tot uithandengeving zorgt er voor dat de bijzondere beschermingsmaatregelen die voorzien zijn voor de minderjarige niet meer van toepassing zijn en dat hij aan de gewone rechtsmacht onderworpen is. De mogelijkheid om een cassatieberoep in te stellen na de eindbeslissing ten gronde volstaat niet, aldus het Hof, om de rechten van de minderjarige te waarborgen. De betrokkene zal op dat moment immers doorgaans al meerderjarig zijn.
Een cassatieberoep tegen een uithandengeving is pas doeltreffend als het arrest van het Hof van Cassatie snel wordt gewezen. Wat niet het geval is als het beroep pas kan ingesteld worden na het eindvonnis. Als de beslissing tot uithandengeving wordt verbroken na het eindvonnis, zijn de mogelijkheden van de jeugdrechter nog maar heel beperkt.
Het Hof stelt dat de minderjarige onmiddellijk na de beslissing tot uithandengeving in cassatieberoep moet kunnen gaan. Dan zal hij - bij een verbreking - nog effectief van de beschermingsmaatregelen van de jeugdrechter kunnen genieten.

Bronnen: 
-GwH 24 oktober 2019, nr. 161/2019
-Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27 februari 2014 (art. 20)

Extra informatie:
- Sv. (art. 420)
- Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 (art. 57bis)