Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 wordt op 5 november 2019 van kracht

Nieuws - 25/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De ‘Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende de uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996’ treedt in werking op 5 november 2019. De overeenkomst zal dan gelden tussen 21 van de – tot op vandaag nog – 28 lidstaten van de Europese Unie.
Nu Italië als laatste van de toenmalige lidstaten de overeenkomst heeft geratificeerd, kan de uitleveringsovereenkomst van 1996 in werking treden in de 15 EU-lidstaten van toen en in 6 inmiddels tot de Unie toegetreden staten. Alleen Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Malta, Roemenië, Slowakije en Tsjechië doen niet mee.
Ons land ratificeerde de uitleveringsovereenkomst van 1996 in 2001 en paste de overeenkomst op basis van wederkerigheid al toe met andere lidstaten die het verdrag al ratificeerden, zoals Spanje.
Volgens de overeenkomst van 1996 moeten de afspraken de uitvoering vergemakkelijken van het Europees uitleveringsverdrag van 1957, van het Europees terrorismeverdrag van 1977, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1985, en van het Benelux-uitleveringsverdrag van 1962.
De EU-lidstaten komen in de overeenkomst van 1996 overeen om de uitlevering niet te weigeren wanneer er feiten gepleegd zijn die volgens het recht van de verzoekende lidstaat bestraft kunnen worden met een vrijheidsberoving van 12 maanden en volgens het recht van de aangezochte lidstaat met een vrijheidsberoving van 6 maanden. De overeenkomst maakt een uitzondering voor samenspanning of deelneming aan een criminele organisatie.
Uitlevering kan in de regel niet geweigerd worden omdat het om een politiek delict zou gaan. Al spelen hier ook andere verdragen een rol, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Uitlevering kan evenmin geweigerd worden omdat het recht op vervolging of de straf verjaard zou zijn volgens het recht van de aangezochte lidstaat of omdat die lidstaat een amnestiemaatregel zou afgekondigd hebben.
Waar het in uitleveringsverdragen normaal gezien gaat om de uitlevering van vreemdelingen, is de Europese overeenkomst ook van toepassing op de eigen onderdanen. Uit een aanvullende verklaring blijkt echter dat ons land eigen onderdanen alleen uitlevert als de verzoekende lidstaat dat ook doet, met het oog op vervolging, en op voorwaarde dat de betrokkenen na het vonnis hun straf in ons land kunnen uitzitten.