Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 wordt op 5 november 2019 van kracht

Nieuws - 25/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De ‘Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende de uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996’ treedt in werking op 5 november 2019. De overeenkomst zal dan gelden tussen 21 van de – tot op vandaag nog – 28 lidstaten van de Europese Unie.
Nu Italië als laatste van de toenmalige lidstaten de overeenkomst heeft geratificeerd, kan de uitleveringsovereenkomst van 1996 in werking treden in de 15 EU-lidstaten van toen en in 6 inmiddels tot de Unie toegetreden staten. Alleen Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Malta, Roemenië, Slowakije en Tsjechië doen niet mee.
Ons land ratificeerde de uitleveringsovereenkomst van 1996 in 2001 en paste de overeenkomst op basis van wederkerigheid al toe met andere lidstaten die het verdrag al ratificeerden, zoals Spanje.
Volgens de overeenkomst van 1996 moeten de afspraken de uitvoering vergemakkelijken van het Europees uitleveringsverdrag van 1957, van het Europees terrorismeverdrag van 1977, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1985, en van het Benelux-uitleveringsverdrag van 1962.
De EU-lidstaten komen in de overeenkomst van 1996 overeen om de uitlevering niet te weigeren wanneer er feiten gepleegd zijn die volgens het recht van de verzoekende lidstaat bestraft kunnen worden met een vrijheidsberoving van 12 maanden en volgens het recht van de aangezochte lidstaat met een vrijheidsberoving van 6 maanden. De overeenkomst maakt een uitzondering voor samenspanning of deelneming aan een criminele organisatie.
Uitlevering kan in de regel niet geweigerd worden omdat het om een politiek delict zou gaan. Al spelen hier ook andere verdragen een rol, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Uitlevering kan evenmin geweigerd worden omdat het recht op vervolging of de straf verjaard zou zijn volgens het recht van de aangezochte lidstaat of omdat die lidstaat een amnestiemaatregel zou afgekondigd hebben.
Waar het in uitleveringsverdragen normaal gezien gaat om de uitlevering van vreemdelingen, is de Europese overeenkomst ook van toepassing op de eigen onderdanen. Uit een aanvullende verklaring blijkt echter dat ons land eigen onderdanen alleen uitlevert als de verzoekende lidstaat dat ook doet, met het oog op vervolging, en op voorwaarde dat de betrokkenen na het vonnis hun straf in ons land kunnen uitzitten.