Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Ontvangen politiezones vanaf 2020 geen subsidies meer voor NAVAP-regeling?

Nieuws - 22/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Is 2019 het laatste jaar dat de politiezones subsidies kunnen krijgen om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt? Voorlopig ziet het er alvast zo naar uit. Het subsidie-KB loopt immers dit jaar ten einde en er is nog geen nieuwe regeling uitgewerkt. “De regering zoekt naar een manier om de financiering van het systeem veilig te stellen”, zo verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem onlangs in de Kamer.
Pensioenregels politie
Het Grondwettelijk Hof maakte in 2014 komaf met de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering via een KB van 9 november 2015 een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. En ze creëerde een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken.
Meerkosten opvangen via subsidies
De NAVAP-regeling bezorgt de politiezones echter een pak meerkosten. Daarom heeft de federale overheid destijds beslist om de meerkosten te compenseren via subsidies.
Van 2016 tot en met 2019 konden de zones subsidies aanvragen. Voor 2016 ging het om 29,1 miljoen euro, in 2017 was een pot van 35,6 miljoen euro beschikbaar, in 2018 was dat 38 miljoen euro en in 2019 36,9 miljoen euro.
Nog geen algemene regeling
De voorziene subsidieregeling was tijdelijk. Het was immers de bedoeling dat het KB van 9 november 2015 slechts zou gelden tot er een algemene regeling zou zijn en àlle reglementen aan de nieuwe pensioenregeling voor zware beroepen aangepast zouden zijn. Die regeling kon echter niet worden afgerond voor het einde van de legislatuur.
(Voorlopig) geen verlenging
En hoewel dit gepland was, is er ook geen KB meer gepubliceerd om de subsidieregeling te verlengen. “Mijn wetsvoorstel om dat mechanisme te verlengen werd als een nieuw initiatief beschouwd en werd niet aanvaard vanwege de begrotingsbehoedzaamheid in lopende zaken”, zei minister De Crem in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 9 oktober 2019.

Dit zorgt er op dit moment voor dat de NAVAP-regeling in 2020 wel nog kan worden aangevraagd, maar dat de zones er geen subsidies meer kunnen voor krijgen. De regering zoekt nu naar een manier om de financiering van het systeem veilig te stellen, aldus De Crem.

Bron: Commissie voor de Binnenlandse Zaken, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Beknopt verslag nr. 024, 9 oktober 2019.