Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ontvangen politiezones vanaf 2020 geen subsidies meer voor NAVAP-regeling?

Nieuws - 22/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Is 2019 het laatste jaar dat de politiezones subsidies kunnen krijgen om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt? Voorlopig ziet het er alvast zo naar uit. Het subsidie-KB loopt immers dit jaar ten einde en er is nog geen nieuwe regeling uitgewerkt. “De regering zoekt naar een manier om de financiering van het systeem veilig te stellen”, zo verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem onlangs in de Kamer.
Pensioenregels politie
Het Grondwettelijk Hof maakte in 2014 komaf met de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering via een KB van 9 november 2015 een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. En ze creëerde een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken.
Meerkosten opvangen via subsidies
De NAVAP-regeling bezorgt de politiezones echter een pak meerkosten. Daarom heeft de federale overheid destijds beslist om de meerkosten te compenseren via subsidies.
Van 2016 tot en met 2019 konden de zones subsidies aanvragen. Voor 2016 ging het om 29,1 miljoen euro, in 2017 was een pot van 35,6 miljoen euro beschikbaar, in 2018 was dat 38 miljoen euro en in 2019 36,9 miljoen euro.
Nog geen algemene regeling
De voorziene subsidieregeling was tijdelijk. Het was immers de bedoeling dat het KB van 9 november 2015 slechts zou gelden tot er een algemene regeling zou zijn en àlle reglementen aan de nieuwe pensioenregeling voor zware beroepen aangepast zouden zijn. Die regeling kon echter niet worden afgerond voor het einde van de legislatuur.
(Voorlopig) geen verlenging
En hoewel dit gepland was, is er ook geen KB meer gepubliceerd om de subsidieregeling te verlengen. “Mijn wetsvoorstel om dat mechanisme te verlengen werd als een nieuw initiatief beschouwd en werd niet aanvaard vanwege de begrotingsbehoedzaamheid in lopende zaken”, zei minister De Crem in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 9 oktober 2019.

Dit zorgt er op dit moment voor dat de NAVAP-regeling in 2020 wel nog kan worden aangevraagd, maar dat de zones er geen subsidies meer kunnen voor krijgen. De regering zoekt nu naar een manier om de financiering van het systeem veilig te stellen, aldus De Crem.

Bron: Commissie voor de Binnenlandse Zaken, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Beknopt verslag nr. 024, 9 oktober 2019.