Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Na Vlaamse aanpassingen, ook Brusselse regelgeving klaar voor trambussen

Nieuws - 14/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vervoersmaatschappij De Lijn gaat de komende maanden en jaren extra inzetten op trambussen in Vlaanderen. Een tijd geleden werd de Vlaamse regelgeving hiervoor klaargestoomd. Maar omdat sommige trajecten over Brussels grondgebied lopen, is het van belang dat ook de Brusselse regelgeving wordt aangepast. Uiteraard kan het Brussels gewest ook zelf aan de slag met trambussen.
Te zwaar
Omdat trambussen de technische voertuigvoorschriften op vlak van massa overschrijden, wordt eerst en vooral het KB van 15 maart 1968 met het technisch reglement voertuigen gewijzigd. De maximaal toegelaten massa voor trambussen of ‘dubbel gelede voertuigen met 4 of meer assen’ zoals ze in de regelgeving worden opgenomen, is 38.000 kg.
Te lang
Trambussen zijn ook langer dan voorzien in het technisch reglement. Ze worden daarom beschouwd als ‘uitzonderlijke voertuigen’ in de zin van het KB van 2 juni 2010 m.b.t. het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. Dit besluit bevat specifieke bepalingen m.b.t. de uitrusting, signalisatie en lading van uitzonderlijke voertuigen. Trambussen kunnen echter onmogelijk aan deze bepalingen voldoen. De regering plaatst ze dan ook buiten het toepassingsgebied van het KB. Het besluit stelt meer concreet dat ‘de bepalingen niet van toepassing zijn op dubbel gelede bussen met vier of meer assen met een lengte van maximum 25,25 meter’.
Inverkeerstelling en trajecten
De Brusselse regering kan de inverkeerstelling van dubbel gelede voertuigen met 4 of meer assen toelaten, zolang de maximale lengte 25,25 m niet overschrijdt. De regering bepaalt ook de trajecten die deze voertuigen mogen afleggen.
In werking: 24 oktober 2019

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, BS 14 oktober 2019.

Extra informatie: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft trambussen, BS 27 november 2018.