Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Aangepaste veiligheidsvoorwaarden voor transport van vuurwapens vanaf 9 december 2019

Nieuws - 10/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wetgever heeft bij de hervorming van de federale Wapenwet begin 2018 beslist om de veiligheidsvoorwaarden voor het vervoer van vuurwapens uit de wet te halen. Bedoeling is om ze – logischerwijs – onder te brengen in het KB Veiligheidsvoorwaarden Wapens van 24 april 1997. De regering geeft nu uitvoering aan die beslissing en creëert in het besluit een nieuw hoofdstuk 3bis ‘Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van vuurwapens, munitie en laders’. Met dezelfde basisprincipes, maar ook met enkele nieuwigheden.
Let op: er zijn 2 fundamentele voorwaarden voor het veilig transport in de wet blijven staan. De wet bepaalt nog steeds dat vuurwapens altijd ongeladen moeten worden vervoerd én dat ze op zo’n manier moeten worden getransporteerd dat ze niet onmiddellijk kunnen worden gegrepen (noch door de vervoerder, noch door derden).
Onderscheid naargelang de aard van het transport
Bij de uitwerking van de veiligheidsvoorwaarden is een onderscheid gemaakt naargelang de aard van het transport: vervoer door een particulier, door een wapenhandelaar of door een jager tijdens de jacht.
Daarbij bestaat een belangrijke bemerking: de situatie waarbij een jager zijn of haar wapen meeneemt in een voertuig om zich, tijdens de jacht, te verplaatsen op eenzelfde jachtterrein of naar een nabijgelegen jachtterrein, moet niet altijd als ‘vervoer van een wapen’ worden beschouwd. Als het wapen tijdens die verplaatsing op de persoon wordt gedragen of binnen handbereik blijft, is dit een vorm van wapendracht volgens artikel 15 van de Wapenwet. Dit betekent dat de jager daarvoor geen wapendrachtvergunning nodig heeft.
Voorwaarden voor vervoer door houders van een vergunning
Wie een vergunning heeft tot het voorhanden hebben van een wapen en de vervoerder van vrij verkrijgbare vuurwapens mogen de betrokken wapens, munitie en laders alleen vervoeren als ze daarvoor over een wettige reden beschikken.
Bovendien gelden volgende voorwaarden:
de wapens, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;
de wapens, munitie en laders worden vervoerd op een manier dar ze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;
de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
de vergunningsplichtige wapens worden vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig, tenzij dit materieel onmogelijk is;
de vergunningsplichtige wapens worden hetzij onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in één of meerdere slotvaste koffers of etuis;
de munitie wordt afzonderlijk van de wapens vervoerd in één of meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis.
De laatste 3 voorwaarden zijn niet van toepassing op houders van een jachtverlof die wapens, munitie en laders vervoeren op een jachtterrein of tussen aangrenzende jachtterreinen.
Voorwaarden voor vervoer door erkende personen
Erkende personen (zoals erkende wapenhandelaars en erkende tussenpersonen) mogen de wapens, munitie en laders die het voorwerp uitmaken van hun erkenning, alleen vervoeren voor of naar aanleiding van hun activiteiten.
Bovendien moeten
de wapens, munitie en laders buiten het zicht en buiten handbereik worden vervoerd in een voertuig dat geen aanwijzing vertoont over de aard van de lading;
de wapens ongeladen en de vervoerde laders leeg zijn;
automatische wapens onbruikbaar gemaakt worden door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel of vervoerd worden onder begeleiding van ten minste één gewapende bewakingsagent bij vervoer in 1 voertuig en minstens 3 gewapende bewakingsagenten bij vervoer met meerdere voertuigen (art. 129-131 Wet Private en Bijzondere Veiligheid). Deze nieuwigheid geldt wel pas vanaf 9 april 2020;
de wapens worden vervoerd in één of meerdere slotvaste koffers of compartimenten. Ook deze nieuwigheid geldt pas vanaf 9 april 2020;
de munitie afzonderlijk van de wapens veilig verpakt wordt vervoerd in één of meerdere geschikte en slotvaste koffers of compartimenten;
het voertuig en de eventueel daarvan gescheiden opslagruimte altijd onder toezicht blijven en steeds vergrendeld zijn tijdens het vervoer.
Vanaf 9 december 2019
De bepalingen (en de overeenstemmende artikels uit de federale Wapenwet) treden in werking op 9 december 2019. Al bestaan hierop – zoals hoger aangegeven – uitzonderingen.

Bron:  Koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, BS 9 oktober 2019.

Extra informatie:
Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, BS 12 januari 2018.
Koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, BS 16 mei 1997.