Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wapenwet en zwaardere munitie dwingen tot aanpassing VLAREM-regels op schietstanden (VLAREM-trein 2017)

Nieuws - 27/09/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


Betere technieken om de schietlokalen af te schermen, zwaardere munitie en een wapenwet met een afwijkende terminologie leiden tot een grondige aanpassing van de regels op de schietstanden uit het ‘besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne’ – kortweg VLAREM II. Eén van de opvallendste aanpassingen is de nieuwe indeling van de schietlokalen.
Schietstanden in een lokaal
De voorschriften voor de schietstanden in een lokaal moeten we nog altijd zoeken in afdeling 5.32.7 van VLAREM II. Maar na het jongste VLAREM-treinbesluit deelt VLAREM II de schietstanden in volgens het soort wapen (al dan niet een vuurwapen) én volgens de kinetische energie van het wapen.
Dat leidt tot 6 verschillende categorieën van indoor-schietstanden (nieuw artikel 5.32.7.1.1):
Categorie
(nieuwe)
VLAREM-indelingslijst
Wapen
Opm.
A1
rubriek 32.7, b) 4°
Waar op doel wordt geschoten met lange of korte vuurwapens en munitie
Kinetische energie van kogel op 1 meter van loopmonding ≤ 5.000 joule
A2
idem als hiervoor
idem als hiervoor
Kinetische energie van kogel op 1 meter van loopmonding ≤ 2.500 joule
B
idem als hiervoor
idem als hiervoor
Kinetische energie van kogel op 1 meter van loopmonding ≤ 800 joule
C
rubriek 32.7, b) 3°
idem als hiervoor
Kinetische energie van kogel op 1 meter van de loopmonding ≤ 250 joule
D
rubriek 32.7, a), 2° of 3°
Waar geschoten wordt met kruisbogen of andere niet-vuurwapens
Kinetische energie van projectiel op 1 meter van loopmonding > 50 joule
E
rubriek 32.7, b) 2°
Waar geschoten wordt met vuurwapens die uitsluitend met hagelpatronen werken
/
Per categorie bevat de VLAREM-trein o.m.:
strengere brandveiligheidsvoorschriften;
strengere onderhoudsvoorschriften (met explosiebeveiligde stofzuigers);
bijkomende signalisatievoorschriften (‘OPGELET SCHIETSTAND – VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN’);
voorschriften voor het afval: onverbrand kruit, vuile filters, lege hulzen en kogelafval;
een verplichting om een exploitatiedossier bij te houden;
een verbeterde formule om het geluidsniveau te meten;
soepeler ventilatieregels;
meer mogelijkheden om de wanden en vloeren uit te voeren in zacht materiaal, zodat de kogels niet kunnen terugkaatsen wanneer die aangeschoten worden;
soepeler voorschriften voor dynamische schietactiviteiten, mits de schietstand daartoe is uitgerust;
voorschriften voor het afschermen van de schietwand; en
meer types van kogelvangers toegelaten.
In de beschrijving van de 6 categorieën van de indoor-schietstanden wordt er telkens verwezen naar de overeenstemmende onderverdeling van rubriek 32.7 van de VLAREM-indelingslijst. Maar net als de sectorale milieuvoorwaarden, wordt ook rubriek 32.7 van de indelingslijst gewijzigd door de VLAREM-trein. De beschrijving van de categorieën in de nieuwe sectorale voorwaarden stemt echter niet overeen met de indeling volgens de nieuwe indelingslijst. Daar is een correctie nodig.
Uit de nieuwe rubriek 32.7 blijkt alvast dat de volgende inrichtingen of activiteiten niet worden ingedeeld als hinderlijke inrichtingen of activiteiten:
het schieten met de handboog (uitz.: kruisboog);
het organiseren van een schietwedstrijd, maximaal 2 keer per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen, gedurende ten hoogste 4 opeenvolgende dagen;
de schietoefeningen binnen de gesloten oefengebouwen van de politie, waarbij de Ek1 (de kinetische energie van de kogel op 1 meter van de loopmonding) kleiner of gelijk is aan 220 joule en er geen stalen munitie wordt gebruikt.
Schietstanden in openlucht
De voorschriften op de schietstanden in openlucht worden overgeheveld van de vroegere afdeling 5.32.8, naar een nieuwe VLAREM-afdeling 5.32.7bis, en blijven zo mooi aansluiten op de sectorale voorwaarden voor de indoor-schietstanden.
Het verbod op schietactiviteiten in natuur- en bosgebieden wordt versoepeld voor paintball- en airsoftactiviteiten, op voorwaarde dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) daarvoor een machtiging gaf. Het agentschap heeft daarvoor een ‘voorwaardenkader’ uitgewerkt.
Bij elke risicovolle activiteit moet er een ‘onveilige zone’ afgebakend worden volgens een worst-case-scenario. In principe wordt er in openlucht alleen met stalen kogels geschoten en niet met lood, omdat lood zich te gemakkelijk verspreidt in de natuur.
En de formule voor het meten van het geluid is de verbeterde formule, die ook wordt ingevoerd voor de schietlokalen. Voor kleiduifschieters en traditionele buksschieters blijft alles bij het oude.