Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Algemeen verbod op pyrotechniek in en rond voetbalstadions: omzendbrief benadrukt cruciale rol voor politiediensten

Nieuws - 17/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vuurwerk, rookbommen en alle andere vormen van pyrotechnisch materiaal zijn absoluut verboden in en om voetbalstadions. Maar ondanks deze nultolerantie in de Voetbalwet en strenge sancties is het aantal incidenten de laatste maanden gestegen. De omzendbrief ‘Geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te bannen uit voetbalstadions’ herhaalt de regels en pleit voor specifieke actieplannen per club. De aanpak van het fenomeen stopt echter niet in de voetbalwereld: het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook de bestuurlijke overheden en de politiediensten een belangrijke rol spelen.
Tips en tricks voor opmaak plannen
Voetbalclubs en overkoepelende sportbonden krijgen in de nieuwe brief richtlijnen voor de opmaak van deze plannen. Een lange lijst van tips en tricks gaande van
preventieve maatregelen voorafgaand aan wedstrijden (sensibiliseringscampagnes, duidelijke sanctiewaarschuwingen, infrastructurele aanpassingen)
een dynamisch ticketbeleid (digitaal, toekenning tickets aan supporters met incidentvrij verleden)
performante toegangscontroles (tijdsdruk minimaliseren, controle rugzakken, gebruik van honden)
een performant camerasysteem voor identificatie en controle
tot beveiligingsmaatregelen bij inbreuken. De omzendbrief gaat daarbij dieper in op de verschillende mogelijkheden zowel voor clubs (burgerlijke uitsluiting en stadionverbod voor overtreder) als de overkoepelende sportbonden (sanctioneren clubs).
Politie speelt cruciale rol
Maar de aanpak van het fenomeen is niet alleen een taak van de clubs en de sportbonden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook de bestuurlijke en politionele overheden een cruciale rol spelen. Ook hun taken en verantwoordelijkheden worden in de verf gezet.
In de omzendbrief vraagt minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem de politiediensten bijvoorbeeld uitdrukkelijk om gebruik te maken van hun verbaliseringsbevoegdheid: supporters die pyrotechnische middelen gebruiken moeten onmiddellijk een stadionverbod van hen krijgen. Er mag geen enkele ruimte zijn voor een gedoogbeleid.
Veiligheidscontract
De omzendbrief herinnert tot slot aan alle toepasselijke wetgeving, zowel op Europees als op nationaal niveau.
Met daarbij ook ruime toelichting bij de ‘multidisciplinaire veiligheidsovereenkomst tussen lokale veiligheidsactoren’. De voetbalclubs moeten samen met de lokale veiligheidspartners (o.a. lokale politie en burgemeester) afspraken maken over hun lokaal veiligheidsbeleid (rolverdeling, engagementen). Minister De Crem wil dat in die overeenkomst ook wordt gesproken over de uitwerking van een geïntegreerde aanpak tegen pyrotechnische middelen in voetbalstadions.
Het is aan de burgemeesters om toe te kijken of die oefening correct wordt uitgevoerd en nageleefd.
De Voetbalcel én de politiediensten krijgen de opdracht om de nodige vaststellingen te doen wanneer blijkt dat de clubs hier niet de nodige aandacht aan geven of de ingezette middelen onvoldoende blijken.

Bron:  Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Voetbalcel).- Omzendbrief aangaande een geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te bannen uit alle voetbalstadions, BS 13 september 2019.