Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Algemeen verbod op pyrotechniek in en rond voetbalstadions: omzendbrief benadrukt cruciale rol voor politiediensten

Nieuws - 17/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vuurwerk, rookbommen en alle andere vormen van pyrotechnisch materiaal zijn absoluut verboden in en om voetbalstadions. Maar ondanks deze nultolerantie in de Voetbalwet en strenge sancties is het aantal incidenten de laatste maanden gestegen. De omzendbrief ‘Geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te bannen uit voetbalstadions’ herhaalt de regels en pleit voor specifieke actieplannen per club. De aanpak van het fenomeen stopt echter niet in de voetbalwereld: het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook de bestuurlijke overheden en de politiediensten een belangrijke rol spelen.
Tips en tricks voor opmaak plannen
Voetbalclubs en overkoepelende sportbonden krijgen in de nieuwe brief richtlijnen voor de opmaak van deze plannen. Een lange lijst van tips en tricks gaande van
preventieve maatregelen voorafgaand aan wedstrijden (sensibiliseringscampagnes, duidelijke sanctiewaarschuwingen, infrastructurele aanpassingen)
een dynamisch ticketbeleid (digitaal, toekenning tickets aan supporters met incidentvrij verleden)
performante toegangscontroles (tijdsdruk minimaliseren, controle rugzakken, gebruik van honden)
een performant camerasysteem voor identificatie en controle
tot beveiligingsmaatregelen bij inbreuken. De omzendbrief gaat daarbij dieper in op de verschillende mogelijkheden zowel voor clubs (burgerlijke uitsluiting en stadionverbod voor overtreder) als de overkoepelende sportbonden (sanctioneren clubs).
Politie speelt cruciale rol
Maar de aanpak van het fenomeen is niet alleen een taak van de clubs en de sportbonden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook de bestuurlijke en politionele overheden een cruciale rol spelen. Ook hun taken en verantwoordelijkheden worden in de verf gezet.
In de omzendbrief vraagt minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem de politiediensten bijvoorbeeld uitdrukkelijk om gebruik te maken van hun verbaliseringsbevoegdheid: supporters die pyrotechnische middelen gebruiken moeten onmiddellijk een stadionverbod van hen krijgen. Er mag geen enkele ruimte zijn voor een gedoogbeleid.
Veiligheidscontract
De omzendbrief herinnert tot slot aan alle toepasselijke wetgeving, zowel op Europees als op nationaal niveau.
Met daarbij ook ruime toelichting bij de ‘multidisciplinaire veiligheidsovereenkomst tussen lokale veiligheidsactoren’. De voetbalclubs moeten samen met de lokale veiligheidspartners (o.a. lokale politie en burgemeester) afspraken maken over hun lokaal veiligheidsbeleid (rolverdeling, engagementen). Minister De Crem wil dat in die overeenkomst ook wordt gesproken over de uitwerking van een geïntegreerde aanpak tegen pyrotechnische middelen in voetbalstadions.
Het is aan de burgemeesters om toe te kijken of die oefening correct wordt uitgevoerd en nageleefd.
De Voetbalcel én de politiediensten krijgen de opdracht om de nodige vaststellingen te doen wanneer blijkt dat de clubs hier niet de nodige aandacht aan geven of de ingezette middelen onvoldoende blijken.

Bron:  Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Voetbalcel).- Omzendbrief aangaande een geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te bannen uit alle voetbalstadions, BS 13 september 2019.