Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetsvoorstel gaat van 5 naar 2 aparte stelsels voor verkeersbegeleiding in Wegcode

Nieuws - 17/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Kent de Wegcode binnenkort alleen nog de stelsels ‘dynamische groepsleiders’ en ‘statische signaalgevers’ voor de begeleiding van groepen op de openbare weg? Als het van een aantal N-VA-Kamerleden afhangt wel. Zij dienden recent een wetsvoorstel in dat het huidige wetgevende kader grondig wil hervormen.
Vijf verschillende stelsels
De begeleiding van groepen op de openbare weg wordt momenteel gereguleerd door 5 verschillende stelsels, onderverdeeld per soort weggebruiker: ‘wegkapitein voor fietsers/motorrijders’, ‘gemachtigd opzichter’, ‘groepsleider voor voetgangers’, ‘groepsleider voor ruiters’ en ‘gemachtigde signaalgever bij culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of competities’.
Versplintering zorgt voor verwarring
Deze versplintering van de regels zorgt voor inefficiëntie en verwarring, terwijl de inhoudelijke verschillen vaak niet zo groot zijn. Bovendien zijn er volgens de indieners van het wetsvoorstel ook tal van kleine, weinig zinvolle bepalingen. Denk aan het feit dat alle stelsels vereisen dat er een armband wordt gedragen om de linkerarm, maar telkens met een ander opschrift: ‘wegkapitein’, ‘gemachtigd opzichter’, ‘groepsleider’, ‘signaalgever’ of de naam van de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat er van elk type voldoende armbanden zijn. Maar als iemand per ongeluk een verkeerde armband draagt, kunnen er boetes volgen.
Van 5 naar 2 stelsels
In de Kamer werd daarom recent een wetsvoorstel ingediend om deze bepalingen in de Wegcode te moderniseren. Het voorstel herleidt de 5 huidige stelsels tot slechts 2: de dynamische groepsleiders en de statische signaalgevers. Het stelsel ‘groepsleider’ is een uniformisering van de bestaande ‘wegkapiteins’ en ‘groepsleiders’ voor de verschillende verkeersmodi. De categorie ‘statische signaalgevers’ bundelt dan weer de huidige stelsels van de ‘verkeersopzichter’, de ‘gemachtigde opzichter’’ en de gemachtigde signaalgever’.
Duidelijke, eenvormige regels
Ook inhoudelijk zijn er tal van nieuwigheden:
- de vereiste minimumleeftijd voor beide stelsels wordt op 18 gebracht (momenteel varieert de minimumleeftijd voor wegkapiteins en groepsbegeleiders);
- de verschillende soorten vesten en armbanden wordt vervangen door één enkele uitrusting (een klassieke reflecterende veiligheidsvest) voor zowel groepsleiders als signaalgevers;
- het bordje C3 blijft bestaan, maar er zijn geen regels meer over het stokje waaraan het bord moet worden bevestigd of hoe het bord moet worden vastgehouden;
- de bevoegdheden van de groepsleiders en signaalgever worden duidelijk afgebakend.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de hervorming van de verkeersbegeleiding betreft, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0251/001.