Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Wetsvoorstel gaat van 5 naar 2 aparte stelsels voor verkeersbegeleiding in Wegcode

Nieuws - 17/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Kent de Wegcode binnenkort alleen nog de stelsels ‘dynamische groepsleiders’ en ‘statische signaalgevers’ voor de begeleiding van groepen op de openbare weg? Als het van een aantal N-VA-Kamerleden afhangt wel. Zij dienden recent een wetsvoorstel in dat het huidige wetgevende kader grondig wil hervormen.
Vijf verschillende stelsels
De begeleiding van groepen op de openbare weg wordt momenteel gereguleerd door 5 verschillende stelsels, onderverdeeld per soort weggebruiker: ‘wegkapitein voor fietsers/motorrijders’, ‘gemachtigd opzichter’, ‘groepsleider voor voetgangers’, ‘groepsleider voor ruiters’ en ‘gemachtigde signaalgever bij culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of competities’.
Versplintering zorgt voor verwarring
Deze versplintering van de regels zorgt voor inefficiëntie en verwarring, terwijl de inhoudelijke verschillen vaak niet zo groot zijn. Bovendien zijn er volgens de indieners van het wetsvoorstel ook tal van kleine, weinig zinvolle bepalingen. Denk aan het feit dat alle stelsels vereisen dat er een armband wordt gedragen om de linkerarm, maar telkens met een ander opschrift: ‘wegkapitein’, ‘gemachtigd opzichter’, ‘groepsleider’, ‘signaalgever’ of de naam van de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat er van elk type voldoende armbanden zijn. Maar als iemand per ongeluk een verkeerde armband draagt, kunnen er boetes volgen.
Van 5 naar 2 stelsels
In de Kamer werd daarom recent een wetsvoorstel ingediend om deze bepalingen in de Wegcode te moderniseren. Het voorstel herleidt de 5 huidige stelsels tot slechts 2: de dynamische groepsleiders en de statische signaalgevers. Het stelsel ‘groepsleider’ is een uniformisering van de bestaande ‘wegkapiteins’ en ‘groepsleiders’ voor de verschillende verkeersmodi. De categorie ‘statische signaalgevers’ bundelt dan weer de huidige stelsels van de ‘verkeersopzichter’, de ‘gemachtigde opzichter’’ en de gemachtigde signaalgever’.
Duidelijke, eenvormige regels
Ook inhoudelijk zijn er tal van nieuwigheden:
- de vereiste minimumleeftijd voor beide stelsels wordt op 18 gebracht (momenteel varieert de minimumleeftijd voor wegkapiteins en groepsbegeleiders);
- de verschillende soorten vesten en armbanden wordt vervangen door één enkele uitrusting (een klassieke reflecterende veiligheidsvest) voor zowel groepsleiders als signaalgevers;
- het bordje C3 blijft bestaan, maar er zijn geen regels meer over het stokje waaraan het bord moet worden bevestigd of hoe het bord moet worden vastgehouden;
- de bevoegdheden van de groepsleiders en signaalgever worden duidelijk afgebakend.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de hervorming van de verkeersbegeleiding betreft, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0251/001.