Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Staatsveiligheid en federale politie moeten gebruik van ‘jammers’ alleen melden als BIPT er om vraagt

Nieuws - 16/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Directie Hondensteun van de federale politie en hun collega’s van de Speciale Eenheden moeten het BIPT alleen inlichten over het gebruik van stoorzenders of ‘jammers’ als het BIPT daar om vraagt. Dat geldt ook voor DOVO, Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV.
Een belangrijke nuance bij onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp. In het bericht 'Federale politie moet BIPT vooraf inlichten over gebruik jammers: maar wat moeten ze precies melden?' werd namelijk gesteld dat de diensten het BIPT altijd 24 uur op voorhand moeten inlichten over de inzet van jammers. Dat is dus niet zo.
Penitentiaire instellingen
De Wet op de Elektronische Communicatie legt alleen een voorafgaande meldplicht op voor het gebruik van vaste stoorzenders in penitentiaire instellingen. In dat geval moeten enerzijds de operatoren van wie de dienstverlening zal worden verstoord op voorhand worden ingelicht, anderzijds moet het BIPT vooraf op de hoogte worden gebracht. Bij de indienststelling van de apparatuur zal het BIPT dan nagaan of de zenders elders voor schadelijke storingen zorgen. Als dat het geval is wordt het gebruik van de apparatuur meteen stopgezet.
Dringende of geheime interventies
Vooraf het BIPT inlichten over ieder jammergebruik is immers niet mogelijk en ook niet wenselijk voor de politie, DOVO, Staatsveiligheid en ADIV. De toestellen worden vaak gebruikt bij dringende of geheime interventies.
Onderzoek door BIPT
Maar mochten er klachten komen over schadelijke storingen, dan zal het BIPT wel op onderzoek gaan. Het BIPT kan dan informatie opvragen bij de betrokken diensten. In dat geval zijn ze verplicht om hen binnen de 24 uur de nodige gegevens te bezorgen. Het KB van 2 september 2018 verduidelijkt welke zaken ze in dat geval aan het BIPT moeten doorgeven. Het gaat onder meer om de geografische coördinaten van de plaatsen van gebruik (met een nauwkeurigheid van minimaal 500 meter), de precieze datums en uren van begin en einde van het gebruik, en de frequentiebanden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een schadelijke storing.

Bron:  Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, § 2, vierde lid, en § 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 7 september 2018.

Extra informatie: Wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 12 september 2017.