Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Evaluatie- en bevorderingscommissie voor statutairen binnen AIG: samenstelling en werking eindelijk op papier

Nieuws - 16/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De procedure voor de evaluatie en bevordering van de statutaire personeelsleden binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG) staat beschreven in de Wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie. Nu is ook het langverwachte KB met details over de samenstelling en werking van de evaluatie- en bevorderingscommissie klaar.
Evaluatiecommissie
De statutaire personeelsleden van de AIG ( dit zijn politieambtenaren van de federale politie of uit een korps van de lokale politie en leden uit het administratief en logistiek kader van de federale politie of van een korps van de lokale politie) worden geëvalueerd door een ‘interne evaluatiecommissie’. En dat zowel in het kader van hun baremische loopbaan, de graad- of kaderverhogingen, de mobiliteit, de herplaatsing en het directiebrevet.
Dat staat in de Wet op Algemene Inspectie. Maar daar stopt het. Wie in de commissie zetelt en hoe de evaluatie verloopt, wordt vandaag via KB aangevuld.
De evaluatiecommissie bestaat uit
de inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct-inspecteur-generaal
2 hoofdcommissarissen van politie of 2 personeelsleden van het administratief en logistiek kader van niveau A die lid zijn van de AIG. Zij worden aangewezen door de inspecteur-generaal. Minstens één van hen moet de functie van directeur uitoefenen. Bij evaluaties van personeelsleden van het administratief en logistiek kader moet minstens één personeelslid van niveau A in de hoedanigheid van bijzitter zetelen.
De inspecteur-generaal moet ervoor zorgen dat er altijd minstens één vrouw en één man in de evaluatiecommissie zetelt.
Wat de evaluatieprocedure betreft zien we dat de regels van het RPPol van toepassing zijn. Hier en daar zijn er afwijkingen. Zo is hier bijvoorbeeld de inspecteur-generaal de eindverantwoordelijke bij de evaluatie en is beroepsprocedure bij de raad van beroep die het RPPol beschrijft niet van toepassing op de evaluatie van de statutairen bij de AIG.
Bevorderingscommissie
De commissie die aan zet is bij de procedure tot bevordering in graad van de statutairen binnen de AIG bestaat uit
de inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct-inspecteur-generaal
2 hoofdcommissarissen van politie, leden van de AIG, aangewezen door de inspecteur-generaal, waarvan minstens één de functie van directeur uitoefent
een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
een vertegenwoordiger van de minister van Justitie.
Zij nemen beslissingen op basis van het activiteitenverslag (verslag over de activiteiten van de laatste 5 of 10 jaar van de betrokken kandidaat tot bevordering in graad – model wordt vastgelegd door het reglement van interne orde van de AIG), de nota waarin het betrokken personeelslid zijn aanspraken en verdiensten uiteenzet, het persoonlijk dossier van de betrokkene en zijn laatste evaluatie.
In werking: 21 september 2019

Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, BS 11 september 2019.