Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Origineel gelijkvormigheidsattest binnenkort niet meer verplicht in voertuig? (wetsvoorstel)

Nieuws - 11/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Mogelijk is het binnenkort niet meer nodig om het originele gelijkvormigheidsattest te bewaren in je voertuig. Volgens een recent ingediend wetsvoorstel in de Kamer zou een gecertificeerd duplicaat ook toegelaten worden.

De indieners willen het KB van 16 maart 1968 (Technisch reglement voertuigen) aanpassen. Momenteel is het gelijkvormigheidsattest één van de verplichte boorddocumenten in een voertuig. Dit wil zeggen dat een bestuurder het attest altijd in z’n voertuig moet hebben als hij de openbare weg op gaat. De laatste tijd worden deze documenten echter steeds vaker gestolen om er gestolen voertuigen mee te verhandelen.

Het wetsvoorstel wil autobestuurders daarom de mogelijkheid geven om een duplicaat van het gelijkvormigheidsattest te bewaren in hun voertuig in plaats van het originele document. Let op: geen gewone kopie, maar een duplicaat dat vooraf werd gecertificeerd.
Het originele attest moet wel nog steeds worden getoond bij de autokeuring of bij verhandeling van het voertuig.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft het gelijkvormigheidsattest, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0250/001.