Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Digitale foto van gevangenisbezoekers

Nieuws - 02/09/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Iedereen die de gevangenis wil binnengaan, valt vanaf 1 december 2019 onder nieuwe controle- en veiligheidsregels. De nieuwe regels gelden voor de bezoekers, maar dit begrip wordt vrij ruim opgevat: het gaat om iedereen die zich aanmeldt bij de gevangenis om er binnen te gaan. Dus niet alleen de bezoekers van de gedetineerden, maar bijvoorbeeld ook het gevangenispersoneel.
Alleen overdag toegankelijk
De gevangenis is alleen overdag toegankelijk, van 7 uur tot 21 uur. Die beperkte toegangsuren gelden uiteraard niet voor het gevangenispersoneel.
Controle- en veiligheidsmaatregelen
De toegang tot de gevangenis gaat gepaard met controle- en veiligheidsmaatregelen:
identificatie van de bezoeker;
registratie van de bezoekgegevens;
controle van zowel bezoeker als bagage op de aanwezigheid van niet toegelaten voorwerpen en substanties;
controle van het voertuig waarmee de bezoeker de gevangenis binnengaat.
Identificatie
De identificatie van de bezoeker gebeurt in principe aan de hand van de e-ID. Voor gevangenispersoneel volstaat hun badge.
Soms moet de bezoeker ook het bewijs leveren van de hoedanigheid op basis waarvan hij toegang wil tot de gevangenis (bv. een bepaalde verwantschap, een bepaald beroep). Politiemensen moeten voor hun contacten met een specifieke gedetineerde een stuk voorleggen dat bewijst dat ze speciaal daartoe zijn aangesteld.
Van iedere bezoeker wordt een digitale foto genomen, met ontbloot aangezicht. De foto wordt gebruikt voor controle bij latere bezoeken. Van politiemensen en personeel van de gerechtelijke en inlichtingendiensten wordt geen foto genomen.
Controle bezoeker
De controle van de bezoekers gebeurt in principe via een controleapparaat. Bezoekers met een medische attest dat het gebruik van het controleapparaat verbiedt, worden aan de kleding onderzocht.
Een onderzoek aan de kleding gebeurt ook wanneer het controleapparaat alarm blijft geven, ook als alle voorwerpen die mogelijk een alarm kunnen geven, verwijderd zijn. Bij weigering, krijgt men geen toegang tot de gevangenis.
Controle bagage
Bij de bagagecontrole – ook via een controleapparaat – wordt bekeken of de bagage enkel toegelaten voorwerpen bevat. Het personeel mag vragen dat de bezoeker zijn bagage opent en de voorwerpen van nabij bekijken.
Wat de bezoeker precies mag binnenbrengen in de gevangenis, hangt af van zijn hoedanigheid. Professionele bezoekers mogen alle voorwerpen meenemen die de penitentiaire administratie erkend heeft als nodig voor de uitoefening van hun ambt, taak of functie. Andere bezoekers alleen die zaken die toegelaten zijn volgens het huishoudelijk reglement. En de gevangenispersoneel alleen de zaken die toegelaten zijn in de personeelsinstructies.
Gevangenisdirecteur
De gevangenisdirecteur kan een bezoeker in individuele gevallen toegang geven tot de gevangenis zonder dat de controle- en veiligheidsregels moeten nageleefd worden.
Inwerkingtreding
Het nieuwe besluit van 17 augustus 2019 treedt in werking op 1 december 2019. Ook de artikelen 32, 33 en 34 van de basiswet van 12 januari 2005 treden dan in werking.

Bron:  Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de toegang tot de gevangenis, BS 29 augustus 2019