Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Nieuws - 26/08/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen, bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die openstaan tegen dat vonnis, de wettelijke termijnen die daarvoor gelden én de vormvoorwaarden die van toepassing zijn.
Dat dit niet uitdrukkelijk door de Wegverkeerswet werd geëist, vormde een schending van de Grondwet oordeelde het Grondwettelijk Hof in arrest 134/2018. De straf van het verval van het recht tot sturen kan immers verregaande gevolgen hebben, in het bijzonder voor mensen die het voertuig nodig hebben voor het verwerven van beroepsinkomsten. ‘Dat de bij verstek veroordeelde bij de kennisgeving van het verstekvonnis niet op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheden om verzet aan te tekenen, kan zijn situatie ernstig hypothekeren’. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden dat bij verstek veroordeelde personen zo expliciet mogelijke informatie moeten ontvangen over de mogelijke rechtsmiddelen, termijnen en vormvereisten om het recht op toegang tot de rechter volgens artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens te garanderen. De wetgever past daarom artikel 40 van de Wegverkeerswet aan.
Ook een andere schending van de Grondwet die in het arrest werd aangekaart, wordt rechtgezet. Vanaf september moet een vonnis bij verstek dat gewezen is ten aanzien van een persoon die onder bewind staat betekend worden aan die persoon zelf én aan de woonplaats of de verblijfplaats van de bewindvoerder.

Bron:  Wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, BS 22 augustus 2019.

Extra informatie:
GwH 4 oktober 2018, nr. 134/2018.
- Wegverkeerswet (artikel 40).