Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Buitenlandse consulaten krijgen meer armslag in strijd tegen ‘echte valse’ documenten

Nieuws - 27/08/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Onze consulaten in het buitenland kunnen de legalisatie van rechterlijke beslissingen en authentieke akten voortaan weigeren wanneer ze twijfelen over de inhoud van een document dat vormelijk wel volledig voldoet aan de vereisten voor legalisatie. Een extra tool in strijd tegen het gebruik van ‘echte valse’ documenten.
Het gebruik van ‘documenten waar de handtekening en hoedanigheid van de ondertekenaar geen probleem stelt, maar de inhoud niet met de werkelijkheid overeenstemt’, is vandaag één van de belangrijkste problemen waarmee onze buitenlandse consulaten – en dus onrechtstreeks ook de overheden in België aan wie men de buitenlandse documenten voorlegt – geconfronteerd worden.
De frauduleuze inhoud levert meestal alleen een voordeel op voor de betrokkene, maar kan grotere gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor bedrijven aan wie de inhoudelijk onbetrouwbare documenten worden voorgelegd.
De wetgever wil het fenomeen daarom indijken. Onze consulaten kunnen de inhoudelijke authenticiteit van een document (zowel documenten aangedaan de staat van een persoon als economische documenten) laten onderzoeken en de legalisatie ervan weigeren als ze twijfels hebben over de echtheid van de inhoud. Een weigering mag nooit lukraak zijn, maar steeds afdoende gemotiveerd.
Met de maatregel volgt ons land het voorbeeld van een aantal andere Europese lidstaten waarvan de consulaten al de mogelijkheid hebben om legalisatie te weigeren als de inhoud van een document frauduleus is.
Meer details in een later KB.
In werking: 1 september 2019

Bron:  Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, BS 22 augustus 2019.

Extra informatie: Consulair Wetboek (art. 39/2, 63, 65/2 en 65/3).